Застраховки

Защити кредита си със застраховка от Euroins и гарантирай сигурност при възникване на застрахователни събития

Застраховка „Живот“

Заедно с Euroins ти предлагаме застраховка „Живот“, с която можеш да си осигуриш безпроблемно изплащане на кредита към Fintrade при непредвидени обстоятелства като инцидент, заболяване и други.

Какво представлява застраховката?

Застраховка „Живот“ цели да ти помогне с възникналите разходи при често съпътстващи ежедневието ситуации на реална невъзможност да подсигуряваш плащанията по кредита си поради инцидент или заболяване.

Защо да застраховам кредита си?

В случай че изпаднеш в тежка ситуация и изпиташ затруднение при погасяването на кредита си, добре е да има кой да ти помогне. Именно това представлява програмата, която погасява задължението ти по кредита при настъпване на покрит по нея риск, което ще ти даде допълнително спокойствие и сигурност.

Покритие

check-logo

Смърт в резултат на заболяване или злополука

check-logo

Трайна загуба на работоспособност над 70% в резултат на заболяване или злополука

check-logo

Болничен престой в резултат на злополука

Размер на застрахователното обезщетение

Индивидуалната застрахователна сума се избира от застрахованото лице и може да бъде в диапазона от 500 до 5 000 лв.

  • Смърт в резултат на заболяване или злополука: Застрахователна сума
  • Трайна загуба на работоспособност над 70% в резултат на заболяване или злополука: Застрахователна сума
  • Болничен престой в резултат на злополука: Застрахователна сума
calc image

Срокове на Застраховката

Полицата се сключва за срок от 6 месеца или 12 месеца за кредитните линии и срок от 3, 6 или 12 месеца за вносковите кредити, с начало от 00:00 ч. на деня посочен за начало в застрахователния сертификат. Крайната дата е 24:00 часа деня посочен за край в застрахователния сертификат.

Териториална валидност на застраховката

Териториална валидност на застраховката

За риска "Смърт" - цял свят. За риска „Инвалидизация над 70%“ – цял свят. За риска "Хоспитализация в резултат на злополука“ – територията на Република България.

Кой може да се възползва от застраховка „Живот“?

Кой може да се възползва от застраховка „Живот“?

Всяко физическо лице на възраст между 18 и 74 години към началото на застрахователното покритие и на 75 години към момента на изтичането му.

Какво да правя в случай на застрахователно събитие?

При настъпване на застрахователно събитие те съветваме възможно най-бързо да се свържеш със Застрахователя на телефон 0700 89 039, за да получиш указания относно необходимите документи и процедура по предявяване на претенция. Процедурата можеш да намерите и на сайта www.euroinslife.bg, раздел „Документи“.

Уведомяване на застрахователя

В срок до 14 календарни дни след настъпване на застрахователно събитие, застрахованият или неговите наследници са длъжни да уведомят Застрахователя по един от следните начини:

Уведомяване на застрахователя

на телефон

0800 89 039
Уведомяване на застрахователя

на сайта на Застрахователя

www.euroinslife.bg
Уведомяване на застрахователя

на място в офиса на Застрахователя

гр. София, бул. “Христофор Колумб“ №43

Размер на застрахователното обезщетение

user image
Попълни формуляра

Попълни формуляра

За да предявите претенция е необходимо да попълниш „Претенция за изплащане на обезщетение“,  която можеш да получиш от застрахователя Euroins.

Изпрати претенцията

Изпрати претенцията

Попълнената претенция, заедно с необходимите документи се изпращат с писмо с обратна разписка или куриерска услуга до адреса на Застрахователя: гр. София, бул. “Христофор Колумб“ №43 до ЕВРОИНС ЖИВОТ. Пълен списък на необходимите документи можеш да намериш описан в общите условия на застраховката.

Изчакай решението

Изчакай решението

В срок 15 дни Застрахователят ще те информира на посочените от теб координати за решението си.