Grid decor image
Оперативен бюджет на малкия бизнес: какво трябва да знаеш?
Финанси и Инвестиции 2021-08-02

Оперативен бюджет на малкия бизнес: какво трябва да знаеш?

Бюджетирането се нарежда сред най-важните аспекти във финансовото управление на малкия бизнес. В практиката са се наложили две основни пера на бюджетирането - оперативен бюджет

и финансов бюджет.

Когато става въпрос за осъществяването на текущи (ежедневни) финансови операции, се касае за т.нар. оперативен бюджет. Той включва прогнозния финансов отчет от приходи и разходи за определен период от време - тримесечие, шестмесечие или година.

Оперативният бюджет представлява мощен инструмент за постигане на дългосрочни бизнес цели. Предвид значението му за развитието на бизнеса като цяло, в следващите редове синтезираме всичко важно, което трябва да знаеш за оперативния бюджет на малкия бизнес.

Основни категории на оперативния бюджет

Освен категория приходи от продажби на продукти и услуги, оперативният бюджет включва и няколко категории разходи. За по-прецизен анализ на финансовото си състояние някои от бизнесите дори разпределят разходите си и на фиксирани и променливи такива.

Оперативният бюджет преди всичко работи с информация, основана на данни от дейността в миналото. Въз основа на тях и някои други фактори, които се вземат предвид, всеки бизнес може да направи свой прогнозен бюджет на оперативните си разходи.

Нека разгледаме по-подробно основните категории оперативен бюджет:

Приходи от продажби

Прогнозните приходи повечето собственици на фирми определят по метода “отдолу нагоре”. Казано по друг начин, данните за продажбите се вземат от продавачите в търговския обект, тъй като те разполагат с най-точни познания за темпа на продажбите в дадения времеви диапазон. В комбинация с други икономически фактори (ценова политика, реклама, конкуренция и др.), които влияят пряко върху продажбите, предприемачите сами могат да съставят обобщена прогноза за своите приходи от продажбите си.

Разходи за производство

След като имаш ясна представа за прогнозните приходи от продажби, следващата стъпка при формирането на оперативния бюджет е да пресметнеш и разходите за производство. Прогнозирането на производствените разходи има за цел да даде информация за това какъв финансов ресурс би следвало да вложиш за производството на единица продукт.

За да изчислиш разходите за производство на единица продукт за твоя бизнес, следва да си наясно със следните няколко компонента:

  • Очаквани приходи за единица продаден продукт (ОП);
  • Краен инвентар (КИ) - финансов израз на набора от материални запаси след производството на единица продукт;
  • Начален инвентар (НИ) - финансов израз на набора от материални запаси преди започване на самото производство.

Изразено под формата на формула, изчисляването на производствените разходи би изглеждало по следния начин: РП = ОП + КИ - НИ

Разходи за закупуване на суровини, материали, стоки

За да осъществява своята стопанска дейност, всеки бизнес има и някакъв производствен процес. Той може да се изразява не само в самата технологична работа по направата на един чифт обувки и/или производството на 1 кг домати например, а  просто в зареждането на стоки за магазина от различни типове. С други думи, това разходно перо, част от оперативния бюджет на бизнеса, има за цел да посочи количеството и цената на всяка суровина, материал или стока, от която бизнесът има нужда и би следвало да закупи, за да осъществява дейността си и в крайна сметка да реализира печалба от нея.

Разходи за труд

Тези разходи са неизбежни, независимо от това какъв тип собствен бизнес управляваш - малък хранителен магазин, плод и зеленчук, фризьорски салон и т.н. Дали ще произвеждаш, или ще продаваш готова продукция в собствен търговски обект, разходите за директен труд вървят ръка за ръка с всеки друг оперативен такъв. Дори и да не разполагаш с персонал, а да работиш сам, ти също следва да получаваш заплата за труда си. Дори и тя да не е фиксирана, най-малкото ще харчиш част от печалбата за лични и/или семейни нужди. Разходите за труд зависят преди всичко от връзката между времето за направата на един продукт (работни часове) и цената на труда за единица работен час, който ще получава работникът/служителят или ти например.

Режийни разходи

Всички останали разходи, които не са включени в разходите за закупуване на суровини, материали, стоки и тези за труд, попадат в категорията режийни разходи. Тук могат да бъдат включени разходи като наеми и лизингови плащания и други, които, за разлика от оперативните разходи като стоки, суровини, материали и труд, нямат пряка връзка с генерирането на печалби за бизнеса. В същото време режийните разходи са важни за стопанските операции, тъй като ролята им на основополагащи в извършване на дейността е неотменна.

Разходи за продажби и административни разходи

Разходите, които не попадат в категорията производствени такива, се отнасят към продажбени и административни. Те са неизменна част от оперативния бюджет на малкия бизнес. Могат да бъдат с фиксирани и променливи компоненти. Така например комисионната за продажба на единица продукт е променлив разход по отношение на продажбите, тъй като зависи от обема реализирани такива за даден времеви диапазон. Разходите за някои комунални услуги също могат да бъдат променливи (вода, ток, телефон), а други - фиксирани (интернет, софтуерни продукти, абонаментна поддръжка и т.н.).

Защо знанието за оперативния бюджет е толкова важно за малкия бизнес?

Оперативният бюджет, като важна част от финансовото управление на малкия бизнес, има за цел да даде отговор на един въпрос:

Произвежда ли фирма “X” достатъчно от своя продукт/услуга, за да покрие разходите си?

Наличието на числови данни, които ясно показват обема от финансови разходи и финансови приходи, дава възможност на всеки собственик и/или управител на бизнес да предприеме най-правилния ход в неговото управление. Този ход може да се изразява в корекция на цени, спрямо намаляване/повишаване на разходи и други фактори.

Оперативният бюджет, от своя страна, представлява подробен отчет за приходите и разходите на бизнеса. Използвай този инструмент, за да направиш подробен анализ на финансовото състояние на дейността си и в крайна сметка да доведеш бизнеса си до състояние, в което печалбата покрива минимум обема от разходи, а в най-добрия случай - има и положителен остатък от дейността.

Тук обобщихме всичко важно, което е добре да знаеш по отношение на оперативния бюджет на малкия бизнес. Важно е да отбележим, че дори и при най-добрия финансов план съществува риск от объркване, поради ред непредвидими фактори. В този случай е важно да знаеш, че ние от Fintrade сме насреща при нужда от допълнително финансиране за твоя бизнес.

Повиши оборота на своя бизнес

Вземи финансиране до 50 000 лв.

Кандидатствай arrow icon

Често Задавани Въпроси

Финтрейд Файнанс е небанкова финансова институция, специализирана в кредитирането на микро и малкия бизнес. Наш основен приоритет е да осигурим достъп до финансови средства на широк кръг от представители на малкия бизнес в България.

Предлагаме разнообразни финансови решения в областта на кредитирането за бизнеса, основно категоризирани в три кредитни продукта – „Fintrade Оборот“, „Fintrade Plus“ и „Fintrade Инвест“.

За да кандидатстваш за кредит от Финтрейд Файнанс, е необходимо да представител на дружество или ЕТ, което развива дейност, независимо от сектора, в който оперира. Кандидатстването става само от името на юридическо лице или ЕТ.

Получаваш финансови средства спрямо индивидуалните си бизнес нужди. В зависимост от избрания кредитен продукт, ползваш преференциални условия. Развиваш бизнеса си успешно с надежден кредитен партньор.

Прочети още

Grid decor image

Финансиране за твоя бизнес

Fintrade дава възможности за развитие на малкия бизнес. Нашата работа изисква да се доверяваме на клиентите си и знаем, че това си струва труда.

Finance image

Заяви фирмен кредит онлайн.

Кандидатствай arrow icon
Finance image

Получи безплатна консултация.

Заяви среща arrow icon
Finance image

Имаш въпроси? Обади се сега!

+359 700 200 33 0700 200 33 (без допълнително таксуване)