Fintrade Plus
Финансиране за твоя онлайн бизнес

  • Вземи сума до 15 000 лв.
  • 0% лихва за целия период на договора
  • Еднократна такса за администриране на кредита
  • За срок до 12 седмици

Кандидатствай

Какво ти предлагаме?

Fintrade Plus
Финансиране за твоя онлайн бизнес

Вземи сума до 15 000 лв.

  • Кандидатстваш без обвързване, можеш да се откажеш, дори след одобрение

  • Получаваш отговор и усвояваш сумата в рамките на 1 работен ден след одобрение

  • 0% лихва за целия период на кредита

  • Такса за администриране на кредита: 10% от усвоената сума. Таксата се начислява в деня на сключване на договора за кредит.

  • Период на погасителни вноски: 7 дни

  • Срок на договор: 12 седмици

Често задавани въпроси

Fintrade Plus е краткосрочно финансиране насочено към онлайн магазини за задоволяване на различни бизнес потребности – зареждане на стока, обогатяване на асортимента, текущи разход. Финансирането е безлихвено и се дължи само еднократна такса при усвояване на сумата. Няма разход за кандидатстване и одобрение.

По бизнес кредит Fintrade Plus можеш да кандидатстваш за суми до 15 000 лв.  

Срокът на договора за бизнес кредит Fintrade Plus е до 12 седмици.

Виж какво казват клиентите за нас