Безлихвен кредит “Fintrade Plus”

  • Вземи оборотни средства до 15 000лв.
  • 0% лихва за целия период на договора
  • Еднократна такса за администриране на кредита
  • За срок до 12 седмици

Кандидатствай

Какво ти предлагаме?

Безлихвен кредит “Fintrade Plus”

Вземи сума до 15 000 лв.

  • Кандидатстваш без обвързване, можеш да се откажеш, дори след одобрение

  • Получаваш отговор и усвояваш сумата в рамките на 1 работен ден след одобрение

  • 0% лихва за целия период на кредита

  • Такса за администриране на кредита: 10% от усвоената сума. Таксата се начислява в деня на сключване на договора за кредит.

  • Период на погасителни вноски: 7 дни

  • Срок на договор: 12 седмици

Често Задавани Въпроси

Финтрейд Файнанс е небанкова финансова институция, специализирана в кредитирането на микро и малкия бизнес. Наш основен приоритет е да осигурим достъп до финансови средства на широк кръг от представители на малкия бизнес в България.

Предлагаме разнообразни финансови решения в областта на кредитирането за бизнеса, основно категоризирани в три кредитни продукта – „Fintrade Оборот“, „Fintrade Plus“ и „Fintrade Инвест“.

За да кандидатстваш за кредит от Финтрейд Файнанс, е необходимо да представител на дружество или ЕТ, което развива дейност, независимо от сектора, в който оперира. Кандидатстването става само от името на юридическо лице или ЕТ.

Получаваш финансови средства спрямо индивидуалните си бизнес нужди. В зависимост от избрания кредитен продукт, ползваш преференциални условия. Развиваш бизнеса си успешно с надежден кредитен партньор.

Получаваш финансови средства спрямо индивидуалните си бизнес нужди. В зависимост от избрания кредитен продукт, ползваш преференциални условия. Развиваш бизнеса си успешно с надежден кредитен партньор.

Получаването на фирмен заем над 100 000 лв. на този етап е възможно само ако кандидатстваш по програмата КОСМЕ+.

Кредитната линия представлява бизнес финансиране на кредит, който може да се усвоява в рамките на определен срок изцяло или на части, до размера на одобрен от договорен между Финтрейд Файнанс и клиента лимит. Клиентът дължи лихва само върху усвоената сума от кредитната линия, без да заплаща други разходи, свързани с отпускането ѝ.

Целта на инвестиционния заем е придобиването на определени дълготрайни материални или нематериални активи. Инвестиционните кредити са с по-кратък срок на изплащане. Този вид кредит може да се погасява на равни месечни вноски.

Виж какво казват клиентите за нас