Правила и условия за ползване

Този уеб сайт е собственост на „Финтрейд Файнанс“ АД. Дружеството има право да променя неговото съдържание без предварително уведомление. Интернет-страницата (Сайтът) е създадена с общоинформационна цел. Страницата предоставя основна информация за продукти и услуги, предлагани от „Финтрейд Файнанс“ АД. Достъпът до този сайт е напълно безплатен. Разходите, свързани с Интернет-комуникацията, са за сметка на Потрeбителя и зависят от тарифите на съответния Интернет и телекомуникационен посредник, предоставил услугата.

Достъпвайки този сайт и съдържащите се в него материали и информация, Вие, приемате, че сте прочели, разбрали, и сте се съгласили с условията за ползване на Сайта.

Авторско право


Поместените в този Сайт информационни материали, фотографски и други изображения и графичното му оформление са предмет на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/. Същите могат да бъдат използвани свободно само в случаите и за целите, предвидени в Закона, при условие, че не затрудняват нормалното функциониране на Сайта и не увреждат законните интереси на „Финтрейд Файнанс“ АД.

Ограничения на отговорността и свързани Интернет страници


Сайтът цели да осигури облекчен достъп на клиентите на „Финтрейд Файнанс“ АД до информация, свързана с предлаганите услуги и условията за тяхното ползване. Нашата цел е да осигурим пълнота и актуалност на поместените данни. Въпреки това, при използването на Сайта, следва да имате предвид, че предоставената информация: е възможно да не бъде изчерпателна и точна; не представлява правен, инвестиционен и прочее съвет или препоръка. В случай, че се нуждаете от такъв, следва да потърсите мнението на компетентен специалист в съответната област; съдържа препращания към други сайтове, които „Финтрейд Файнанс“ АД не контролира по никакъв начин и съответно не носи отговорност за верността на поместените в тях данни.

Дружеството не носи отговорност за настъпили вреди или пропуснати ползи от неточна информация, поместена в Сайта или в някой от сайтове, към които той препраща или неправилното възприемане на поместената информация като препоръка за извършване на инвестиция, правен съвет и прочее.

„Финтрейд Файнанс“ АД се стреми да ограничи в максимална степен неудобствата при използването на сайта. Въпреки това не можем да гарантираме и не носим отговорност, в случай, че достъпът до информацията и нейното използване са затруднени от несъвместимост на компютърните програми, от технически грешки и други.

Дружеството си запазва правото да прекрати всяка връзка или свързана програма по всяко време. „Финтрейд Файнанс“ АД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт.

Конфиденциалност


Гаранция за неприкосновеност на информацията, съдържаща лични данни

Защитата на личните данни на посетителя на този уеб-сайт се урежда от настоящите Правила и условия за ползване, разпоредбите на Закона за защита на личните данни и задължителните указания на Комисията за защита на личните данни.

Без да се засягат разпоредбите на следния параграф, личните данни няма да се съобщават на трети лица, освен ако приложимото законодателство изисква разкриването на тези данни на компетентните органи, но единствено и само на тях.

Горепосочените данни могат да бъдат съхранявани и обработвани от Дружеството за комуникационни и статистически цели, както и за подобряване на предлаганите услуги. Чрез използването на този сайт, посетителите дават съгласието си за използването на такива данни от „Финтрейд Файнанс“ АД.

Този сайт съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки, банери) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни. Ако посетител на този сайт избере да следва връзките към сайтове на трети лица, Дружеството в никакъв случай не трябва да бъде отговорно за общите условия, свързани с управлението и защитата на личните данни, приложими към свързани сайтове.

Освен това, посетителите на нашия уеб-сайт имат право на достъп до данни, свързани с тях и право да възразят срещу обработването на тези данни.

Правила за използване на „бисквитки”


"Бисквитката" е малък текстов файл, който се изпраща и съхранява на Вашия компютър или всяко друго устройство, което може да използвате за достъп до Интернет, всеки път, когато посетите даден уеб сайт, без този файл да събира каквато и да е информация за документи или файлове на Вашето устройство.

На нашия уеб сайт https://www.fintrade.bg, ние използваме "бисквитки" по много различни причини, с цел създаване на по-безопасна и по-ефективна среда за нашите посетители. Основно използваме "бисквитки", които са необходими за предоставянето на услуги, предлагани чрез нашия сайт (например електронно кандидатстване), както и "бисквитки", използвани за статистически цели и въпроси, свързани с функционалността на нашия сайт (например: брой на посетителите, колко повторни посещения, честотата на посещенията, предпочитанията на потребителите и др.)

Интернет уеб-браузърите обикновено са настроени да приемат "бисквитки” по подразбиране. Следователно, ако искате да промените начина на работа на Вашия браузър, в това число да получавате известие за използването на "бисквитки" или да блокирате "бисквитки", Вие трябва да промените настройките на браузъра си.

Следва да се отбележи, че неприемането на "бисквитки" може да ограничи предоставянето на определени услуги (например електронно кандидатстване) и информация от Дружеството.