Конфиденциалност

„Финтрейд Файнанс” АД е Администратор на лични данни с издадено Удостоверение за такъв, съгласно Закона за защита на личните данни. Личните данни на нашите клиенти са защитени и Дружеството ги съхранява и обработва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Обработката на лични данни се извършва единствено с оглед осъществяване на дейността на компанията и в съответсвие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Предоставянето на лични данни е доброволно. Всеки отказ за предоставяне на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, може да доведе до невъзможност за установяване на правоотношения с компанията.

Всички лични данни се обработват от компанията само и единствено при осъществяване на дейността ѝ. Предоставянето на личните данни на трети лица, ще се извърва по реда, посочен в чл. 35 и сл. от Закона за защита на личните данни.