Grid decor image
Застраховка за трудова злополука - какво трябва да знам?
Бизнес управление и стратегии 2020-10-30

Застраховка за трудова злополука - какво трябва да знам?

Колкото и да вземаме мерки за безопасността на екипа си, то винаги съществува опасност от злополука на работното място. Тук идва ролята на застраховката “трудова

злополука”, която може да облекчи както работника, така и работодателя при неприятно събитие. Като представител на малките предприемачи, научи повече по темата в следващите редове.

1.Какво се крие зад термина “трудова злополука”?

Трудовата злополука е всяка случка, която причинява вреди на здравословното ни състояние. Като то би могло да има различни последствия: частична или временна нетрудоспособност, невъзможна работна активност или дори фатален край. 

 Възможностите за избор на застраховка са следните:

 • Временна нетрудоспособност, последица от трудова злополука;
 • Трайна нетрудоспособност - резултат от трудова злополука;
 • Разходи по лечение, свързани с трудова злополука.
 • Смъртен случай, произтичащ от злополука по време на работа;

2. Задължителна застраховка

Въвеждането на задължителна “застраховка живот” се изисква в предприятия, имащи повишен процент на опасност при извършване на работна дейност. Този процент трябва да е еднакъв или по-голям от средния за България. През 2019 година средният коефициент на трудовите злополуки има стойност 0,65.

Нивото на трудови инциденти се измерва всяка година, взимайки за база  статистически данни за претърпени травми по време на служба в период от 3 години назад. Със заповед следва да бъдат упоменати служителите, имащи право на такава застраховка. Този разход се поема напълно от работодателя.

За да определиш хората, подлежащи на задължително застраховане, се консултирай с комитета по условия на труд и служба трудова медицина. Консултациите трябва да бъдат заверени с протокол, като не са налични строги нормативни изисквания за това какво да включва той.

Не е нужно да застраховаш служителите си, при положение че притежават подобна застраховка, отпусната по Закона за отбраната и въоръжените сили или по Закона за министерството на вътрешните работи.

Защитата от рискове и изискуемите за подписване документи при задължителна и пожелателна застраховка са еднакви. Има обаче две различия, важащи за задължителната застраховка „Трудова злополука”. Първото различие е, че този разход се поема от работодателя, а втората разлика е, че нейната стойност трябва да е минимум колкото 7-кратния размер на годишното му брутно заплащане. Например, брутната годишна заплата на работника е със стойност 3000 лв., тогава застраховката му трябва да е минимално за 21 000 лв.

При желание от твоя страна може да включиш застраховката живот като допълнителна социална придобивка за всеки работник, без значение дали по закон си задължен да го защитиш по този начин или не.

3. Избор на застраховател

Пазарът предлага широк избор на компании, предлагащи всякакъв тип застрахователни услуги. Преди да се спреш на застрахователна компания е добре да проучиш нейния лиценз, финансовото ѝ състояние, за да си сигурен, че ще успее да изпълни договорните отношения. Проучи цените преди сключване на какъвто и да е договор. За една и съща застрахователна услуга се предлагат различни ценови оферти. Разпитай познати, приятели, роднини и помоли да ти дадат референции, съвети и да ти препоръчат фирма. Рейтингът на застрахователя също може да бъде проверен. Направи справка дали има предявени претенции или жалби срещу  компанията. Не бързай, анализирай и когато си сигурен, че си избрал застраховател, който да отговори на твоите нужди - действай!

4. Елементи на застраховка

Трябва да имаш предвид следните важни елементи:

 • договор за застраховане “трудова злополука” се подписва само от застрахователи, притежаващи правомощие и разрешение за такъв тип дейност.
 • застраховката не може да е със срок по-кратък от 1 месец и по-дълъг от 12 месеца.
 • застрахователната сума за всички работници включени в застраховката „трудова злополука“ се изчислява предварително на база месечна брутна заплата на служителите към момента, в който е осъществено сключването на застраховката.

5. Изплащане на дължимото обезщетение

За да бъде изплатено съответното обезщетение на твоя работник, трябва да:

 • подадеш писмено заявление;
 • копие на застрахователната полица;
 • удостоверение за наследници и дубликат от смъртния акт;
 • копие от документацията, удостоверяваща временна или трайно намалена трудоспособност. Това включва: експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, болничен лист и др.;
 • становище, издадено от местното представителство на Националния осигурителен институт, за признаване на злополуката за трудова;
 • други документи, определящи застрахователната компенсация или сума. Застрахователят има право да поиска и други допълнителни удостоверения, извън описаните в споразумението.

Предвидената компенсация се плаща на застрахованото лице в 15-дневен срок или в случай на смърт, обезщетението се изплаща на неговите наследници, след подаване на набора от документи, описан в договора. Страните по договора за задължителната застраховка „трудова злополука“ имат право да получат погасяване с давност 5 години, считано от датата, на която е настъпило застрахователното събитие.

Текстът има за цел да даде полезна и базова информация за застраховката “трудова злополука”, която е наистина ценен инструмент за предпазване на персонала ти. Съветваме те преди прилагането на стъпки по застраховане да потърсиш необходимата консултация със застраховател, адвокат и експерт по Трудова медицина.

Бъди разумен и защити най-ценния актив за твоя бизнес, а именно - хората ти!

 

Повиши оборота на своя бизнес

Вземи финансиране до 50 000 лв.

Кандидатствай arrow icon

Често Задавани Въпроси

Финтрейд Файнанс е небанкова финансова институция, специализирана в кредитирането на микро и малкия бизнес. Наш основен приоритет е да осигурим достъп до финансови средства на широк кръг от представители на малкия бизнес в България.

Предлагаме разнообразни финансови решения в областта на кредитирането за бизнеса, основно категоризирани в три кредитни продукта – „Fintrade Оборот“, „Fintrade Plus“ и „Fintrade Инвест“.

За да кандидатстваш за кредит от Финтрейд Файнанс, е необходимо да представител на дружество или ЕТ, което развива дейност, независимо от сектора, в който оперира. Кандидатстването става само от името на юридическо лице или ЕТ.

Получаваш финансови средства спрямо индивидуалните си бизнес нужди. В зависимост от избрания кредитен продукт, ползваш преференциални условия. Развиваш бизнеса си успешно с надежден кредитен партньор.

Прочети още

Grid decor image

Финансиране за твоя бизнес

Fintrade дава възможности за развитие на малкия бизнес. Нашата работа изисква да се доверяваме на клиентите си и знаем, че това си струва труда.

Finance image

Заяви фирмен кредит онлайн.

Кандидатствай arrow icon
Finance image

Получи безплатна консултация.

Заяви среща arrow icon
Finance image

Имаш въпроси? Обади се сега!

+359 700 200 33 0700 200 33 (без допълнително таксуване)