Финансиране по програма КОСМЕ+

Програма за финансиране на малки и средни предприятия (МСП), която се реализира в партньорство между Финтрейд Файнанс и Българска банка за развитие (ББР):

  • Бизнес финансиране до 292 999 лв
  • Срок на изплащане до 10 години
  • Ниски разходи за финансиране

Кандидатствай

Програма KOCME+

Финтрейд Файнанс е надежден партньор на Българска банка за развитие (ББР) за индиректно финансиране на малки и средни предприятия по програма КОСМЕ+.

Програма КОСМЕ+ е създаденият и изпълняван от ББР он-лендинг продукт „Програма на Българска банка за развитие за индиректно финансиране на МСП с гаранционно улеснение и контра-гаранция по Програма COSME на Европейския инвестиционен фонд, с подкрепата на Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ).“

Финансирането се ползва с подкрепата на Европейския съюз по Гаранционно споразумение, съгласно Регламент 1287/2013 на Европейския Парламент и на Съвета за създаване на Програмата за Конкурентност на Предприятията и на малките и средни предприятия COSME (2014-2020).

cosme-logos

Цел на програма COSME

Осигуряване на по-добър достъп до финансиране за МСП през различните етапи на техния жизнен цикъл: създаване, разширяване или трансфер на дейността.

В обхвата на Програмата са области на подпомагане, в т.ч.:

  • подобряване достъпа до финансиране за МСП под формата на капиталови и дългови инструменти
  • подобряване достъпа до пазарите за МСП в световен мащаб
  • подобряване рамковите условия за конкурентоспособност на предприятията, както и насърчаване на предприемачеството.
consultant-image

Виж какво казват клиентите за нас