Програма КОСМЕ+

Финтрейд Файнанс подписа договор с Българска Банка за Развитие АД (ББР) за индиректно финансиране на малки и средни предприятия (МСП) по програма КОСМЕ+.
Програма КОСМЕ+ е създаденият и изпълняван от ББР он-лендинг продукт „Програма на Българска банка за развитие за индиректно финансиране на МСП с гаранционно улеснение и контра-гаранция по Програма COSME на Европейския инвестиционен фонд, с подкрепата на Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ).“ Финансирането се ползва с подкрепата на Европейския съюз по Гаранционно споразумение съгласно Регламент 1287/2013 на Европейския Парламент и на Съвета за създаване на Програмата за Конкурентност на Предприятията и на малките и средни предприятия COSME (2014-2020)

Цел на програма COSME

Една от основните цели на програма COSME е да осигури по-добър достъп до финансиране за МСП през различните етапи на техния жизнен цикъл: създаване, разширяване или трансфер на дейността. В обхвата на Програмата са области на подпомагане, в т.ч. подобряване достъпа до финансиране за МСП под формата на капиталови и дългови инструменти, подобряване достъпа до пазарите за МСП в световен мащаб, подобряване рамковите условия за конкурентоспособност на предприятията, както и насърчаване предприемачеството.

Предимства

Ниски разходи за финансиране
Облекчени условия за обезпечение
Преференциални лихвени условия
Улесняване на достъпа до финансиране
Гаранционни улеснения предоставени с подкрепата на ББР, ЕИФ и ЕФСИ

Кой може да кандидатства?

От финансиране по програмата могат да се възползват микро, малки или средни предприятия, съгласно Закона за МСП и Препоръка на ЕК 2003/361/ЕС.
Повече информация можете да откриете тук.

Рамкови условия на „Програма на ББР АД за индиректно финансиране на МСП с гаранционно улеснение и контра-гаранция по Програма COSME на ЕИФ“: http://www.bbr.bg/web/files/public/produkti/ramkovi-uslovia.pdf

Кредит по програма КОСМЕ+

Параметри на финансирането

 • Целева група:
  МСП съгласно Закона за МСП и Препоръка на ЕК 2003/361/ЕС.

  С приоритет са стартиращи предприятия и предприятия, инвестиращи в „Проекти със социално въздействие“.
 • Предназначение:
  Финансирането по програмата е подходящо за предприятия, които се нуждаят от оборотни средства или планират инвестиции за развитие и разширяване на бизнеса.
 • Размер:
  до 292 999 лв.
 • Валута:
  BGN
 • Срок:
  до 10 години, но не по-късно от приключване договора на Финтрейд Файнанс с ББР
 • Обезпечение:
  вещни обезпечения до 50 % от разрешения размер на кредита.

  При финансиране на „Проекти със социално въздействие“ вещните обезпечения са до 40 % от разрешения размер.

  Освен вещни обезпечения, се приемат и други обезпечения, определени по правилата на Финтрейд Файнанс
 • Гаранционно покритие:
  до 3 месечен Euribor + 5.7 % по редовна главница
 • ГПР:
  до 10%
За повече информация по Програма КОСМЕ+,
обадете се на 0700 200 33 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната)