Финансиране по програма КОСМЕ+

Програма за финансиране на малки и средни предприятия (МСП), която се реализира в партньорство между Финтрейд Файнанс и Българска банка за развитие:

  • Бизнес финансиране до 292 999 лв
  • Срок на изплащане до 10 години
  • Ниски разходи за финансиране

Кандидатствай

Програма KOCME+

Финтрейд Файнанс е надежден партньор на Българска банка за развитие (ББР) за индиректно финансиране на малки и средни предприятия по програма КОСМЕ+.

Програма КОСМЕ+ е създаденият и изпълняван от ББР он-лендинг продукт „Програма на Българска банка за развитие за индиректно финансиране на МСП с гаранционно улеснение и контра-гаранция по Програма COSME на Европейския инвестиционен фонд, с подкрепата на Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ).“

Финансирането се ползва с подкрепата на Европейския съюз по Гаранционно споразумение, съгласно Регламент 1287/2013 на Европейския Парламент и на Съвета за създаване на Програмата за Конкурентност на Предприятията и на малките и средни предприятия COSME (2014-2020).

cosme-logos

Цел на програма COSME

Осигуряване на по-добър достъп до финансиране за МСП през различните етапи на техния жизнен цикъл: създаване, разширяване или трансфер на дейността.

В обхвата на Програмата са области на подпомагане, в т.ч.:

  • подобряване достъпа до финансиране за МСП под формата на капиталови и дългови инструменти
  • подобряване достъпа до пазарите за МСП в световен мащаб
  • подобряване рамковите условия за конкурентоспособност на предприятията, както и насърчаване на предприемачеството.
consultant-image

Често Задавани Въпроси

Финтрейд Файнанс е небанкова финансова институция, специализирана в кредитирането на микро и малкия бизнес. Наш основен приоритет е да осигурим достъп до финансови средства на широк кръг от представители на малкия бизнес в България.

Предлагаме разнообразни финансови решения в областта на кредитирането за бизнеса, основно категоризирани в три кредитни продукта – „Fintrade Оборот“, „Fintrade Plus“ и „Fintrade Инвест“.

За да кандидатстваш за кредит от Финтрейд Файнанс, е необходимо да представител на дружество или ЕТ, което развива дейност, независимо от сектора, в който оперира. Кандидатстването става само от името на юридическо лице или ЕТ.

Получаваш финансови средства спрямо индивидуалните си бизнес нужди. В зависимост от избрания кредитен продукт, ползваш преференциални условия. Развиваш бизнеса си успешно с надежден кредитен партньор.

Получаваш финансови средства спрямо индивидуалните си бизнес нужди. В зависимост от избрания кредитен продукт, ползваш преференциални условия. Развиваш бизнеса си успешно с надежден кредитен партньор.

Получаването на фирмен заем над 100 000 лв. на този етап е възможно само ако кандидатстваш по програмата КОСМЕ+.

Кредитната линия представлява бизнес финансиране на кредит, който може да се усвоява в рамките на определен срок изцяло или на части, до размера на одобрен от договорен между Финтрейд Файнанс и клиента лимит. Клиентът дължи лихва само върху усвоената сума от кредитната линия, без да заплаща други разходи, свързани с отпускането ѝ.

Целта на инвестиционния заем е придобиването на определени дълготрайни материални или нематериални активи. Инвестиционните кредити са с по-кратък срок на изплащане. Този вид кредит може да се погасява на равни месечни вноски.

Виж какво казват клиентите за нас