Grid decor image
Превърни рутинното отчитане в полезен процес
Финанси и Инвестиции 2020-01-16

Превърни рутинното отчитане в полезен процес

Счетоводството предизвиква в теб асоциация за скучно задължение, което на драго сърце би отложил. Но воденето на изрядна документация е една от основните задачи на

всеки собственик на малък бизнес. Затова прочети нашите съвети как да превърнеш рутинното отчитане в полезен процес.

1. Използване на иновативни технологии

Внедри в своя бизнес подходяща ERP система или счетоводен софтуер. Използването на иновативни технологии ще доведе до минимизиране на разходите за отчитане и получаване на релевантна информация, която да ползваш за извършване на анализи и пълни отчети за дейността на фирмата. На база това много по-лесно ще взимаш информирани и обосновани решения, които да доведат до по-добри резултати.

Използвай единна програма, която съхранява цялата информация на едно място. Управлявай отчети, съхранявай финансови и счетоводни анализи, автоматизирай потоците от данни. Приложи способи за увеличаване на ефективността и методи, които намаляват ръчното вкарване на данни.

Добър пример за работеща и ефективна технология е счетоводният софтуер, намиращ се в облачно пространство. По този начин ти и твоят счетоводител, финансов консултант или друг служител ще имате едновременен достъп до документите и опция да попълвате и коригирате отчети, анализи и данни в реално време. Това би ти дало възможност за незабавна реакция и повече спестено време за обработка на информацията. Отделно от това отговорността за съхранение на данните ще бъде поета от избрания доставчик, а не на твоята IT поддръжка.

2. Бъди компетентен и винаги в крак с текущите тенденции, законови срокове и изисквания

Рентабилността и успеха на фирмата зависят до голяма степен от изрядното водене на счетоводните документи и компетентността на лицата, отговорни за отчитането. Ако не си в течение с текущите тенденции, свързани със законовите срокове и изисквания, вариантите за оптимизиране на счетоводния процес, то счетоводството ти ще се превърне в тотален хаос.

Ние, от Финтрейд, те съветваме да организираш целия процес от въвеждането на данни, през управлението им и тяхното отчитане. Би било добре да създадеш процедури относно форматирането и подредбата на документите. Ангажирай човек от екипа, който да следи спазването на правилата за отчетност. За по-голяма успеваемост на нововъведените практики, бъди ангажиран и лично проследявай отчетността.

Абонирай се за онлайн бюлетини и сайтове, които редовно споделят интересни статии с успешни техники за подобряване на отчетите и систематизирането на документацията. Провеждай срещи със счетоводителя си и финансовия си консултант, с които да коментирате текущото състояние на компанията и новостите за по-ефикасно рутинно отчитане.

Периодично следи печатните издания, в които се обнародват законите и промените към тях. Едни от най-важните закони с техните актуални изменения и предходни разпоредби, които ти препоръчваме да следиш, са:

  • Закона за счетоводството;
  • Закона за корпоративното подоходно облагане;
  • Закона за акцизите и данъчните складове;
  • Закона за данък върху добавената стойност;
  • Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
  • Закона за местните данъци и такси;
  • Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

3. По-полезни и ясни финансови отчети

Когато подобриш процеса по селектиране на информация, контрол, одитиране, бюджетиране, прогнозиране, ще имаш възможност да предприемаш по-резултатни бизнес действия. Освен систематизирането на тези процедури е нужно да имаш яснота върху направените разходи и пряко наблюдение върху приходите при осъществяването на инвестиция за бизнеса в технологии и софтуери.

Потърси мнение на специалисти каква технология да ползваш за своя бизнес, която ще позволи да се организират ефективно данни, информация и автоматично да водиш и генерираш финансови отчети. Употребата на подходящ софтуер ще преразпредели дейностите по отчитане, анализирането и вземането на решения.

Не гледай на рутинното отчитане като на необходимо зло. Напротив! Мисли за него като шанс да следиш внимателно състоянието на бизнеса си и да планираш по-добре следващата стъпка, водеща до развитие и устойчив растеж във времето. Точно затова трябва постоянно да се информираш за новости и начини за оптимизация на работния процес.

Повиши оборота на своя бизнес

Вземи финансиране до 50 000 лв.

Кандидатствай arrow icon

Често Задавани Въпроси

Финтрейд Файнанс е небанкова финансова институция, специализирана в кредитирането на микро и малкия бизнес. Наш основен приоритет е да осигурим достъп до финансови средства на широк кръг от представители на малкия бизнес в България.

Предлагаме разнообразни финансови решения в областта на кредитирането за бизнеса, основно категоризирани в три кредитни продукта – „Fintrade Оборот“, „Fintrade Plus“ и „Fintrade Инвест“.

За да кандидатстваш за кредит от Финтрейд Файнанс, е необходимо да представител на дружество или ЕТ, което развива дейност, независимо от сектора, в който оперира. Кандидатстването става само от името на юридическо лице или ЕТ.

Получаваш финансови средства спрямо индивидуалните си бизнес нужди. В зависимост от избрания кредитен продукт, ползваш преференциални условия. Развиваш бизнеса си успешно с надежден кредитен партньор.

Прочети още

Grid decor image

Финансиране за твоя бизнес

Fintrade дава възможности за развитие на малкия бизнес. Нашата работа изисква да се доверяваме на клиентите си и знаем, че това си струва труда.

Finance image

Заяви фирмен кредит онлайн.

Кандидатствай arrow icon
Finance image

Получи безплатна консултация.

Заяви среща arrow icon
Finance image

Имаш въпроси? Обади се сега!

+359 700 200 33 0700 200 33 (без допълнително таксуване)