Grid decor image
Какво е фирмена култура и как тя помага на бизнеса ти?
Бизнес управление и стратегии 2023-03-15

Какво е фирмена култура и как тя помага на бизнеса ти?

Независимо колко малък или голям е един бизнес, той има нужда от идентичност, която да го отличава от конкурентите. Тази му идентичност може да бъде

формулирана посредством т.нар. фирмена култура.

Що е то фирмена култура, как тя говори за това кой е твоят бизнес и как работи в негова подкрепа? Върху тези въпроси фокусираме вниманието ти в следващите редове.

За фирмената култура накратко

Идентичността на дадената организация може да бъде структурирана във фирмената ѝ култура. Тя олицетворява атмосферата в организацията ти, а именно:

➢   Условията, в които същата работи и се развива;

➢   Стила в ръководството ѝ;

➢   Нейната мисия, визия, ценности.

Фирмената култура влияе пряко върху развитието ти като бизнес. Ето защо е важно да знаеш какво представлява тя и какви компоненти включва. Тя има основополагащо значение за комуникацията на всички нива в бизнеса ти.

Тъй като фирмената култура има определящо значение за това накъде върви бизнеса ти, следването ѝ често се явява предизвикателство.

Нерядко настъпва несъответствие между това, което се планира на стратегическо ниво, и това, което в действителност се случва. Подобни ключови различия могат да повлияят негативно върху доверието - както на вътрешнофирмено ниво, така и на ниво клиенти и партньори.

По тази причина, познавайки основите, върху които стъпва фирмената култура, както и нейното значение в детайли, би могъл да работиш в посока стриктното ѝ изпълнение.

Ключови компоненти на фирмената култура

Компонентите на фирмената култура следва да присъстват както на ниво личност - т.е. да са добре познати и следвани от всеки член на екипа, така и на ниво екипи - т.е. за всички работни групи.

Преди всичко фирмената култура се основава на:

➢   Взаимно уважение;

➢   Доверие на индивидуално и екипно ниво;

➢   Отлична комуникация.

Тези ѝ компоненти са отговорни за развитието ти в различни направления. Така например в процеса на определяне на стратегическите цели е добре да участват членове от всички екипи. Това е показател, че приносът им е важен за бизнеса ти.

Те способстват и за това бизнесът ти да е гъвкав и приспособим към променящите се условия - динамични пазари, конкуренция, клиентопоток и т.н. Съсредоточи се върху това да мотивираш и вдъхновяваш служителите и работниците си, защото само в екип бихте могли да се справите с динамичните пазарни условия днес.

Три отличителни характеристики на фирмената култура:

➢   Фирмената култура се основава на група, тя не може да съществува индивидуално. Тя е съвкупност от поведения, ценности, които се проявяват чрез групата;

➢   Фирмената култура е навсякъде. С други думи, нейните проявления са ниво колективно поведение, среда, групови дейности и т.н.;

➢   Фирмената култура е устойчиво явление. Тя се развива, надгражда и поддържа постоянно, следователно нейното влияние се отличава с устойчивост. Културата на дадена организация (отделна бизнес структура) става изключително устойчив  на промени и влияния отвън социален модел.

Промяната във фирмената култура - необходима ли е?

Поддържането на постоянна фирмена култура е продължителен процес. Бихме могли да го сравним с продължително пътуване, а не просто достигане до определена цел. Фирмената култура “живее” паралелно с развитието на твоя бизнес и неговия екип.

Тъй като света около нас непрестанно се променя, нерядко се налага корекции да настъпят и в този аспект на бизнеса ти. Дори и набора от правила да са работили до този момент успешно, рано или късно настъпва нуждата от промяна във фирмената култура.

Индикациите, че фирмената култура има нужда от промяна, за да бъде релевантна на променящите се времена, не бива да се пренебрегват. А кои са те? Предстои да разберем.

Индикации, че фирмената ти култура се нуждае от промяна

На финала ще обобщим и някои ключови признаци, че фирмената ти култура не е на добро ниво:

➢   Липсата на доверие - първият и категоричен индикатор, че фирмената ти култура се нуждае от промяна, при това не бива да чакаш твърде дълго;

➢   Текучеството на кадри е другият сигурен признак, че фирмената ти култура не е на достатъчно високо ниво - помисли защо се случва така и можеш ли да въздействаш.

➢   Нужда от промени на ниво бизнес развитие, които пряко влияят върху фирмената ти култура - промяна в подхода на работа, квалификацията, нужда от разширение, интегриране на новости, обогатяване на асортимента и други.

На финала - фирмената култура не е само за “големите клечки” в корпоративния свят

Както стана ясно, фирмената култура е отличителна черта на всеки един бизнес днес. Често асоциирана с дейността на големи компании, погрешно фирмената култура се пренебрегва от по-малки бизнеси.

Тя е двигател, от който до голяма степен зависи бизнес успехът ти. Много и различни изследвания в областта потвърждават това. Темата за фирмената култура в наши дни е интензивно обсъждана и това не е случайно.

Промените на ниво бизнес организация често са свързани и с инвестиции. Важно е да откриеш съдействие в лицето на правилния партньор - Fintrade е верен съюзник на твоя бизнес.

Разгледай бизнес кредитните продукти, които ние ти предлагаме. Направи първата крачка към това да растеш с Fintrade!

Повиши оборота на своя бизнес

Вземи финансиране до 50 000 лв.

Кандидатствай arrow icon

Често Задавани Въпроси

Финтрейд Файнанс е небанкова финансова институция, специализирана в кредитирането на микро и малкия бизнес. Наш основен приоритет е да осигурим достъп до финансови средства на широк кръг от представители на малкия бизнес в България.

Предлагаме разнообразни финансови решения в областта на кредитирането за бизнеса, основно категоризирани в три кредитни продукта – „Fintrade Оборот“, „Fintrade Plus“ и „Fintrade Инвест“.

За да кандидатстваш за кредит от Финтрейд Файнанс, е необходимо да представител на дружество или ЕТ, което развива дейност, независимо от сектора, в който оперира. Кандидатстването става само от името на юридическо лице или ЕТ.

Получаваш финансови средства спрямо индивидуалните си бизнес нужди. В зависимост от избрания кредитен продукт, ползваш преференциални условия. Развиваш бизнеса си успешно с надежден кредитен партньор.

Прочети още

Grid decor image

Финансиране за твоя бизнес

Fintrade дава възможности за развитие на малкия бизнес. Нашата работа изисква да се доверяваме на клиентите си и знаем, че това си струва труда.

Finance image

Заяви фирмен кредит онлайн.

Кандидатствай arrow icon
Finance image

Получи безплатна консултация.

Заяви среща arrow icon
Finance image

Имаш въпроси? Обади се сега!

+359 700 200 33 0700 200 33 (без допълнително таксуване)