Grid decor image
Ребрандиране на малък бизнес - необходимо ли е и защо?
Маркетинг и Продажби 2023-05-04

Ребрандиране на малък бизнес - необходимо ли е и защо?

Ребрандирането (терминът е от англ. език - rebranding) е процес по обновяване цялостната визия на на даден бизнес, който включва актуализация на цялостната му идентичност,

в т.ч. неговата марка и имиджа му като цяло.

Представлява важна стъпка в процеса на бизнес развитие и се практикува както от големи по своя мащаб корпорации, така и от микро, малки и средни бизнеси. Прави се с оглед на това същият да остане релевантен спрямо променящия се пазар.

В много случаи това не е просто опция, а ключова стъпка към растеж и развитие, която се налага вследствие на промени, върху които бизнесът ти не може да влияе.

Защо ребрандингът на твоя малък бизнес може да се окаже ключова стъпка към успеха? Кои са индикациите, че е дошъл точният момент за тази промяна? Върху тези, а и някои допълнителни въпроси, свързани с ребрандинга, фокусираме вниманието ти в следващите редове.

Защо ребрандирането е важно за твоя бизнес растеж?

Постоянната адаптация на бизнеса към променящите се икономически условия, потребителски търсения и пазари е неизбежна. Успешната ребрандинг реализация е стъпка в правилната посока, тъй като:

➢   По този начин бизнесът ти ще се открои сред конкуренцията и ще расте;

➢   Брандът ти ще бъде релевантен с актуалните промени, а това означава, че няма как да останеш незабелязан;

➢   Новата и модерна бранд идентичност ще привлече нови клиенти, паралелно с поддържането на ангажираността на съществуващите такива;

➢   Силната марка ще повиши чувството на лоялност и доверие, а оттук ще допринесе и за дългосрочния ти растеж;

➢   Допринася за утвърждаването на бизнеса ти като лидер в своята индустрия, наравно с конкурентите му.

Това са само една малка част от предимствата, които добре обмислената и правилно реализирана ребрандинг стратегия може да ти донесе.

Кога ребрандирането е необходимо - признаците, за които да следиш

Преди да предприемеш тази определяща стъпка е важно да научиш и кога тя е необходима. Подобно на много други промени, касаещи по един или друг начин бизнеса, при ребрандирането също има някои индикации кога това следва да се направи.

Нека обобщим основните сред тях:

➢   Спад в продажбите и/или загуба на ангажираност от страна на клиентите

Тези признаци могат да бъдат породени от много причини, но в много от случаите нуждата от промяна е наложителна. Бизнесите със стремеж към привличане на нови клиенти и задържане на съществуващите често се налага да актуализират имиджа си, за да изпълнят целите си и да се установят на целевия им пазар.

➢   Разширяване на бизнеса, промени в индустрията му, стъпване на нови пазари

Това могат да бъдат много и различни на брой промени. Така например търговци, които доскоро са продавали само чрез физическите си обекти, могат да решат да преоткрият света на е-търговията. Не е изключен и обратният вариант.

Някои бизнес структури се разширяват дотолкова, че добавят нови продукти или услуги в портфолиото си. За да станат тези промени видими за крайните потребители, ребрандингът е отлично решение.

При излизане на нови пазари - също е причина, аналогична на останалите, която изисква ребрандиране. Само по този начин бизнесът ти би могъл да комуникира успешно с новите таргети, да се впише в новите целеви пазари и да продава повече.

Какво включва процесът по ребрандиране?

Това е сложен и многоетапен процес, свързан е с време, усилия и определени инвестиции. А ето и кои са основните 3 стъпки в реализацията му:

➢   Стъпка 1: Проучване и планиране - прави се одит на марката, проучват се индустрията, конкурентите и целевата аудитория. Въз основа на тези данни се изработва и стратегията за ребрандиране на бизнеса.

➢   Стъпка 2: Стратегия за марката - тук се включват определяне на мисията, визията и ценностите, планира се позиционирането ѝ спрямо целевите групи и пазари.

➢   Стъпка 3: Дизайн - ново лого, цветови схеми и т.н., с две думи, всичко, което касае визуалната идентичност на марката, следва да се предвиди на този етап. Нуждата от професионален дизайнер тук навярно ще бъде ключова.

Как да комуникираме новата бранд идентичност?

Комуникирането на новата марка е последният, но същевременно определящ момент за нейното ефективно реализиране. Комуникацията тук преминава на две нива - на вътрешно и външно.

Вътрешна комуникация при ребрандиране на бизнеса

Касае комуникирането ѝ със служители и заинтересовани страни на вътрешно организационно ниво. Предвид факта, че служителите ти са лицето на бизнеса ти, те следва да са на “ти” с новата марка. С други думи, от добрата им информираност зависи те да възприемат и предадат точните послания на бранда.

Външна комуникация при ребрандиране на бизнеса

Външната комуникация, от своя страна, касае запознаването с марката на клиентите - нови и настоящи, партньори и като цяло обществеността. Тук могат да се използват различни инструменти, в т.ч. имейл маркетинг, социални мрежи, PR  други форми на реклама.

Много е важно да има последователност в комуникирането на марката във всички използвани канали. По този начин тя ще се утвърди ясно и последователно у потребителското съзнание.

Ребрандирай бизнеса си успешно с инвестиционен фирмен заем Fintrade Capital!

 

Повиши оборота на своя бизнес

Вземи финансиране до 50 000 лв.

Кандидатствай arrow icon

Често Задавани Въпроси

Финтрейд Файнанс е небанкова финансова институция, специализирана в кредитирането на микро и малкия бизнес. Наш основен приоритет е да осигурим достъп до финансови средства на широк кръг от представители на малкия бизнес в България.

Предлагаме разнообразни финансови решения в областта на кредитирането за бизнеса, основно категоризирани в три кредитни продукта – „Fintrade Оборот“, „Fintrade Plus“ и „Fintrade Инвест“.

За да кандидатстваш за кредит от Финтрейд Файнанс, е необходимо да представител на дружество или ЕТ, което развива дейност, независимо от сектора, в който оперира. Кандидатстването става само от името на юридическо лице или ЕТ.

Получаваш финансови средства спрямо индивидуалните си бизнес нужди. В зависимост от избрания кредитен продукт, ползваш преференциални условия. Развиваш бизнеса си успешно с надежден кредитен партньор.

Прочети още

Grid decor image

Финансиране за твоя бизнес

Fintrade дава възможности за развитие на малкия бизнес. Нашата работа изисква да се доверяваме на клиентите си и знаем, че това си струва труда.

Finance image

Заяви фирмен кредит онлайн.

Кандидатствай arrow icon
Finance image

Получи безплатна консултация.

Заяви среща arrow icon
Finance image

Имаш въпроси? Обади се сега!

+359 700 200 33 0700 200 33 (без допълнително таксуване)