Grid decor image
5 счетоводни правила, които е важно да знаеш като собственик на бизнес
Финанси и Инвестиции 2021-09-20

5 счетоводни правила, които е важно да знаеш като собственик на бизнес

Воденето на счетоводството на бизнеса е отговорност, с която много млади предприемачи се заемат при стартирането на собствен бизнес. Истината е, че този аспект от

управлението на фирмата е изключително специфичен и независимо колко малък е бизнесът ти, нуждата от качествено счетоводно обслужване има първостепенно значение.

Не е нужно да си професионален счетоводител, за да следваш следните няколко счетоводни правила, които обобшихме за теб, в качеството ти на собственик на бизнес. Дали ще използваш услугиуте на щатен счетоводител, или ще довериш този тип услуги на външна счетоводна фирма - няма значение. Познаването и спазването на следните няколко правила е важно както за осигуряването на оптималния работен процес на счетоводството за фирмата ти, така и за навременна и точна отчетност, изискуема от закона.

Осъществявай контрол върху финансите и документите

Въпреки че това е ангажимент на счетоводителя ти, да следиш финансите на бизнеса ти говори, че те е грижа за състоянието му. Постоянният финансов контрол е фактор с водещо значение за осигуряването на целесъобразност на извършваните стопански операции.

Бизнес ориентираните хора знаят какво важно значение има управлението на финансите. Анализът на разходите ти гарантира навременно идентифициране на финансови проблеми, когато те са “хванати” навреме могат да бъдат избегнати допълнителни финансови загуби.

При аутсорсинг счетоводството, каквато е практиката на голяма част от бизнесите днес, всички финансови документи обикновено се депозират  в дружеството в края на месеца за осчетоводяване. Процесите по издаването, приемането и съхранението на първичната счетоводно документация (фактури, декларации, командировъчни и други) обикновено става на вътрешнофирмено ниво.

По този повод, важно е да контролираш тези процеси стриктно. Издаването на фактури например следва да става по поредни номера, данните в тях е важно да са внимателно изчислени. Грешки от този тип могат да затруднят работата както на служителите ти, така и на счетоводителя впоследствие. Със същото внимание следва да подходиш и при направата на покупки - входящите фактури и други първични документи следва да са изрядни, тъй като въз основа на тях се правят плащанията към доставчици, баланси и годишни счетоводни приключвания.

Изисквай фактури за всичко, което купуваш

Дългото развитие на бизнеса ти предполага нарастване на вероятността и за данъчни и друг тип проверки от ресорните институции. Обикновено няма за какво да се притесняваш от каквито и да било проверки, ако всичко с бизнеса ти е наред. И все пак, фактурите са изключително важни разходно-оправдателни документи за нуждите на счетоводството и за и отчетността на фирмата ти.

Важен момент при направата на каквито и да било фирмени покупки е да изискваш фактура на името на юридическото лице под което извършваш дейността си. По този начин си гарантираш проследяемост на всички видове разходи. Това е важно и по отношение бъдещето развитие на бизнеса ти, както и във връзка с данъчно-счетоводната дейност на фирмата  ти, която се следи от закона.

Другото, което трябва да отбележи, е, че за нуждите на счетоводството физическите хартиени документи имат важно значение. В случай че правиш онлайн покупки във връзка с дейността на бизнеса ти, не забравяй да разпечаташ данъчната фактура от търговеца и да я предоставиш заедно с всички документи, депозирани при счетоводителя ти в края на отчетния период.

Разграничавай фирмените и личните си финанси

Това е изключително ценен съвет, който не бива да се пренебрегва от собствениците на бизнес. Личната ви сметка по никакъв начин не бива да се обвързва с тази на фирмата - това може да доведе до объркване при последващо счетоводно отчитане и/или проблеми при осъществяването на финансови ревизии. Не бива да използваш фирмените пари, за да покриеш какъвто и да било личен разход с мисълта “по-късно ще ги възстановя”. Личните и фирмените разходи не бива да се смесват. Тази практика е доказала негативното си влияние върху бизнеса като цяло, затова не бива да рискуваш всичко, което си постигнал до този момент, смесвайки лични и фирмени финанси.

Прави разлика между финанси и счетоводство

В практиката много често понятията счетоводство и финанси се възприемат като идентични, а това съвсем не е така. Човекът, който отговаря за финансите ти (това може да си ти или специалист, назначен на тази длъжност) го е грижа дали и до колко бизнесът ти е на печалба. С други думи, проследяването на финансите има за цел да установи финансовата стабилност на бизнеса, да приложи набор от дейности с цел минимизиране на разходите, увеличаване на приходите и в крайна сметка генериране на печалба за бизнеса ти.

Счетоводството, от своя страна, има за цел да следи за законността на осъществяваните финансови сделки, тяхното отчитане и документална обезпеченост. Редица финансови документи се изготвят по законови правила, а ролята на счетоводството е да гарантира тяхната правилност и законосъобразност. Счетоводството на една фирма е изключително важно, тъй като нормативната уредба в тази област е много динамична, дейностите по осчетоводяване отнемат много време и преди всичко изискват набор от компетенции, които не всеки предприемач притежава.

Доверявай се на професионални счетоводни услуги

Без да омаловажаваме по някакъв начин, който и да е от гореописаните съвети, този е може би най-важният от всички, събрани в тази статия. Правенето на икономии от важни дейности като професионалното счетоводно обслужване в никакъв случай не е най-правилния ход, предвид загубите, които може да претърпи бизнесът ти при наличие на данъчно-счетоводни пропуски.

Редица предприемачи решават, че могат да се справят с осчетоводяването на бизнеса си, когато той все още е в етап на прохождане. Причина за това най-често е липсата на много сделки, ограничени финансови операции и други, в този ред на мисли. Впоследствие обаче бизнесът започва да се развива, сделките и финансите значително нарастват, а с тях той дължи съответните данъци, следва да плаща осигуровки (ако има персонал) и т.н. В този случай работата на професионалния счетоводител не би могла да бъда заменена.

Аутсорсинг счетоводството днес е изключително достъпна услуга, от която се възползват все повече малки бизнеси. Не са малко тези счетоводни къщи, които предлагат и комплексен набор от финансови, данъчно-правни и счетоводни услуги. Възползвайки се от такъв тип услуга значително би могъл да оптимизираш фирмените си разходи, като можеш да бъдеш сигурен, че бизнесът ти е напълно изряден от финансово-правна гледна точка.

Повиши оборота на своя бизнес

Вземи финансиране до 50 000 лв.

Кандидатствай arrow icon

Често Задавани Въпроси

Финтрейд Файнанс е небанкова финансова институция, специализирана в кредитирането на микро и малкия бизнес. Наш основен приоритет е да осигурим достъп до финансови средства на широк кръг от представители на малкия бизнес в България.

Предлагаме разнообразни финансови решения в областта на кредитирането за бизнеса, основно категоризирани в три кредитни продукта – „Fintrade Оборот“, „Fintrade Plus“ и „Fintrade Инвест“.

За да кандидатстваш за кредит от Финтрейд Файнанс, е необходимо да представител на дружество или ЕТ, което развива дейност, независимо от сектора, в който оперира. Кандидатстването става само от името на юридическо лице или ЕТ.

Получаваш финансови средства спрямо индивидуалните си бизнес нужди. В зависимост от избрания кредитен продукт, ползваш преференциални условия. Развиваш бизнеса си успешно с надежден кредитен партньор.

Прочети още

Grid decor image

Финансиране за твоя бизнес

Fintrade дава възможности за развитие на малкия бизнес. Нашата работа изисква да се доверяваме на клиентите си и знаем, че това си струва труда.

Finance image

Заяви фирмен кредит онлайн.

Кандидатствай arrow icon
Finance image

Получи безплатна консултация.

Заяви среща arrow icon
Finance image

Имаш въпроси? Обади се сега!

+359 700 200 33 0700 200 33 (без допълнително таксуване)