5 дейности на бизнеса ти, които да делегираш на външен изпълнител

2023-06-16 5 дейности на бизнеса ти, които да делегираш на външен изпълнител

Собствениците на микро и малки бизнеси често се опитват да ръководят всичките си дейности сами. В даден момент от развитието си бизнесът ти се разраства.

Тогава колкото и да искаш да контролираш всеки един негов аспект, нуждата от хора, които да се заемат с определена дейност, е наложителна.

Значение и приложение на аутсорсинг обслужването в съвременния бизнес

В последните години не само у нас, а и в целия свят, все по-популярни стават т.нар. аутсорсинг услуги. Казано по друг начин, това са различни видове дейности (счетоводство, финанси, управление, системна поддръжка и много други), които се изпълняват от външни фирми - аутсорс компании за услуги.

Човек не може да знае всичко, съответно - не би могъл и да се справи с всичко, от гледна точка на бизнеса си. Липсата на знания в ключови области налага намесата на един или няколко специалиста, за да се постигне търсеният бизнес растеж.

При аутсорсинг обслужването една или повече задачи се възлагат на външен партньор - специализирана агенция, фирма и други. Много често изнесените услуги са доста по-достъпни, що се отнася до цена за бизнеса.

Няма нужда собствениците на бизнеси да инвестират допълнителни средства за установяване на отдели в съответните области и да правят разходи за персонал за тях, инвестиция в активи и т.н. Всички те могат да бъдат предоставени от фирми, тясно специализирани в конкретната дейност.

В следващите редове ти представяме топ 5 дейности, които малкият ти бизнес би могъл да делегира на външен изпълнител, като по този начин да спести и се развива успешно.

#Дейност 1: Счетоводно обслужване и консултиране по финансови и правни въпроси

Счетоводната дейност не само на малки, а и на големи бизнеси, днес масово се делегира на външни счетоводни кантори, офиси, къщи и т.н. Причината е, че тази дейност сама по себе си е изключително специфична. Нужни са знания в области като финанси, данъци и много други, с които не всеки предприемач би могъл да се справи сам.

Нормативната уредба по отношение на финансовото и данъчно законодателство често се актуализира. Задача на счетоводителите е да следят тези промени и да се грижат за стриктното им прилагане по отношение на дейността ти, за да бъде тя законна, финансово и данъчно изрядна.

Друг аспект от дейността на бизнеса ти, за който навярно ще ти е нужна професионална консултация, са правните и финансови въпроси. Нуждата от наемане на юрист или финансов експерт на щат във фирмата ти може да се окаже доста икономически необоснована инвестиция. Тук аутсорс услугите от областта се явяват отлична алтернатива.

Правната и/или финансова консултация може да не е необходима ежедневно, но в даден момент от дейността ти тя може да бъде ключова - при конкретен казус, промени, разширяване на дейността на фирмата ти и много други.

#Дейност 2: Почистване на офиси, търговски обекти и други фирмени обекти

Почистването на търговските обекти, прилежащите им площи, офиси и други е неразделна част от дейността на всеки един бизнес. В зависимост от спецификата, при един тип бизнеси нуждата от почистване може да бъде необходима ежедневно, а при други - веднъж или два пъти седмично например.

Независимо колко голям или малък е бизнесът ти, аутсорс услугите по почистване и поддръжка биха били удачно решение за теб. Днес има много фирми, специализирани в тази дейност, които могат да ти предложат професионална услуга по почистване на база абонаментно заплащане.

Разходът за нея в някои случаи може да бъде много по-малък, отколкото ако трябва да издържаш персонал на щат.

#Дейност 3: Маркетинг и реклама

Друга много популярна дейност, която в последните години е изнесена, са маркетинг и рекламните активности. Независимо колко голям е един бизнес, рекламата му има ключово значение за утвърждаването му като бранд.

Днес има много маркетинг агенции, които могат да се заемат с публичната комуникация и представяне на твоя бизнес. Подходът тази дейност да се осъществява от трети страни, вместо да се делегира на екип в рамките на организацията, може да доведе до значителна оптимизация на фирмените ти разходи.

#Дейност 4: Управление на човешките ресурси

Аутсорсинг на дейностите по управление на човешките ресурси, наричан още HR аутсорсинг, е процесът на делегиране на определен набор от дейности, свързани с управлението на персонала, на външни доставчици.

Дейности като подбор на персонал, изготвяне и управление на документация, справки и други се изпълняват от HR компании и/или консултанти. Този тип услуги могат да бъдат от особена полза за различни бизнеси, в т.ч. подобрена ефективност, оптимизация на разходите, по-малък риск от неправилно управление на човешките ресурси и т.н.

#Дейност 5: Кол център и обслужване на клиенти

Кол център услугите за обслужване на клиенти също е много популярна дейност, която различни бизнеси днес делегират на външни фирми. Тук се включват обработка на входящи и изходящи обаждания, имейли и онлайн чатове, заявки за поддръжка, техническо съдействие и други. Тези услуги се извършват от името на твоя бизнес.

Аутсорсингът на обслужване на клиенти може да бъде от особена полза за бизнеса ти, тъй като ти можеш да се концентрираш успешно върху основните си дейности, като същевременно клиентите ти получават висококачествено обслужване.

Аутсорсингът може да бъде по-икономически изгоден вариант за твоя бизнес. Много малки фирми не разполагат с нужните финанси и активи, за да поддържат собствен кол център екип.

Предимствата на аутсорсинга на кол център за обслужване на клиенти включват бързина в обслужването на заявки и по-високо качество на обслужването.