5 съвета как да оптимизираме бизнес финансите си през 2023

2023-04-26 5 съвета как да оптимизираме бизнес финансите си през 2023

Развиващите се бизнеси са успешни, тъй като финансовото им планиране е интелигентно. Без оглед на това дали бизнесът ти е новостартиращ, или от дълго време е на пазара, винаги можеш да направиш стъпка към оптимизация на финансовите си ресурси.

Ако не си сигурен как да го осъществиш, по-долу подбрахме топ 5 съвета за това как да оптимизираш бизнес финансите си през 2023 г. Представените тук съвети са еднакво ефективни за всички собственици на бизнеси, независимо от сферата им на дейност и са предпоставка за успешното ти развитие като предприемач.

Ограничи употребата на хартия доколкото е възможно

Освен че ограничаване употребата на хартия е важна екологична стъпка, то спестява на бизнеса допълнителни разходи. И не само - обработката на информация от хартиени носители отнема време, а времето струва пари, ангажиране на човешки ресурс и т.н.

Различни статистики показват:

  • Около 30% от времето на служителите преминава в търсене на документи;
  • Приблизително 10 000 листа хартия използва само един служител в рамките на година - това се равнява на около 140 лв. годишен разход за бизнеса ти;
  • 6 800 листа от общо 10 000 обикновено отиват в коша, тъй като стават ненужни след време.

Дигитализацията на документите е важна стъпка към прогреса и оптимизиране както на оперативните процеси, така и на корпоративните финанси. Бизнес практиката в световен мащаб показва, че ограничената употреба на хартия и замяната ѝ с колкото се може повече дигитални документи, води до положително разпределяне на финансите.

Сама по себе си хартията не е толкова скъп ресурс, по-скъпи се оказват разходите, свързани с консумативи за печат, поддръжка на принтери и т.н. Загубата на време и усилия при обработка на хартиения документооборот също е фактор, който не бива да се пренебрегва.

Регулярната актуализация на бюджета и придържането към рамката му са за предпочитане

Бизнес планирането е важен аспект от развитието му и това важи с пълна сила и за финансите. Динамичната среда, в която бизнесът ти е принуден да работи, предполага и регулярна актуализация на финансите му.

Ето защо е добре регулярно да правиш проверка на бюджетната си рамка. Днес ситуацията се променя за няколко дни, а предизвикателствата, пред които са изправени малки и средни търговци, далеч не липсват.

Не оставяй бюджетната си матрица на самотек, а осъществявай редовен мониторинг върху нея. когато е нужно, направи необходимите промени. Много важен момент тук е и да се придържаш към финансовия си план в процеса на работа.

Бъдещето е в автоматизацията

Неведнъж сме отправяли поглед към автоматизациите, става ли въпрос за управление на бизнес. Ще го направим отново, защото светът се променя. От това дали и доколко сме способни да влезем в неговия ритъм зависи и доколко успешен ще е бизнесът ни.

Днес има множество софтуерни решения, които могат да улеснят фирмите в изпълнение на регулярните им оперативни задачи. В това отношение финансовите инструменти, ERP и ред други софтуери за автоматизация на процесите имат важно значение за бизнес успеха.

При всички случаи, колкото повече е автоматизиран процесът на работа в организацията ти, толкова повече ще спестиш. Този тип спестявания следва да се измерват в дългосрочен план.

Нещо повече - софтуерите в помощ на бизнеса са предпоставка за:

  • По-ефективното обслужване на клиенти;
  • Минимизиране необходимостта от допълнителни човешки ресурси, без част от които допреди няколко години бе немислимо съществуването на дадена организация;
  • Оптимизиране бизнес разходите ти в сферите на дейност, за които автоматизацията е успешно приложима.

Инвестирай в технологии и аутсорс услуги

В продължение на горната точка, технологията е този важен компонент от съвременния свят, който ще направи управлението на бизнеса ти много по-лесно.

Инвестицията в технологични услуги, освен че ще ти спести разходи, ще изведе бизнеса ти и на следващо ниво. Той ще бъде конкурентоспособен и ще се развива наравно с “големите играчи” на пазара.

В допълнение, част от услугите ти днес могат да бъдат аутсорсвани - изведени извън рамките на организацията и делегирани на външен изпълнител. Този бизнес модел се утвърди като особено успешен в наши дни, тъй като предлага гъвкавост, висока ефективност и спестява значителни финансови средства на бизнеса ти.

Анализирай паричните потоци

Паричните потоци са горивото, благодарение на което функционира бизнесът ти. Липсата им в продължителен период от време е почти сигурен индикатор за предстоящ провал. В този ред на мисли, добрият собственик на бизнес винаги анализира финансовите потоци на своята организация.

В случай че не си наясно какво се случва с парите, с които фирмата ти оперира, рискуваш нещата да излязат извън контрол. Това е противопоказно за цялостното бизнес управление.

Анализирането на паричните потоци от и към фирмата ти регулярно - поне веднъж месечно, е предпоставка за адекватното финансово управление на твоя малък бизнес.

Имаш нужда от допълнително финансиране за твоя бизнес сега? Виж кредитните продукти, които Fintrade ти предлага.