Агенция по вписванията осигурява безплатно уведомяване

2015-01-01 Агенция по вписванията осигурява безплатно уведомяване

От 1.01.2015 г. Агенция по вписванията облекчава бизнеса и гражданите, като осигурява безплатно ползване на SMS-уведомяването.

Опитите за злоупотреби по отношение фирмените дела на търговците наложиха провеждането на работна среща с министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов. На срещата бяха дискутирани мерките, които спешно трябва да бъдат взети в защита на търговците и гражданите.

Поради недостатъчната популярност на услугите, които Агенция по вписванията предоставя с цел превенция срещу посегателства от страна на недобросъвестни лица по отношение на бизнеса и гражданите, както и изключително ниският процент на ползвателите на тези услуги /едва 1% от общия брой действащи фирми/, по предложение и съгласувано с министър-председателя  г-н Бойко Борисов и с министъра на правосъдието г-н Христо Иванов, от 1 януари 2015 г. услугите „SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в Търговския регистър“ и „SMS оповестяване относно услуги, предоставяни от службите по вписванията (Имотен регистър)” ще бъдат предоставяни безплатно на заявилите ползването на тези услуги потребители на Търговския и Имотния регистри – представляващият търговеца, вписан в Търговския регистър и собственика на имота за Имотния регистър.

Стойността на услугата, която ще бъде обявена чрез публична покана, е в размер до 50 000 лв. годишно /до 20 000 лв. за Търговския регистър и до 30 000 лв. за Имотния регистър/, и ще се поема от бюджета на Агенцията.

Агенция по вписванията продължава своята работа по надграждане на Регистър Булстат - осигурено е финансиране за усъвършенстване на регистъра чрез два спечелени проекта по ОПАК, чиято дейност ще бъде завършена през 2015 г., направени са предложения и за законови промени в Регистър Булстат.

От 2015 г. купувачите на автомобили ще ги регистрират само в КАТ и няма да се налага да се редят на опашки и да попълват документи в общината, както е в момента. Това съобщи шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова, която обобщи новостите, гласувани през последните дни. Поправка в Закона за местните данъци и такси предвижда занапред КАТ служебно да подава данните на местните администрации, които трябва да регистрират промяната в собствеността на колата и да изчислят данъка.

"Оттам всички промени по електронен път ще бъдат предавани на съответната администрация, тя ще определи размера на данъка, ако става дума за ново превозно средство, и ще го съобщи на своя данъкоплатец", обясни Стоянова. Тя подчерта, че в общинските регистри има много дублирани МПС-та, които се водят на няколко собственици, което означава, че базата данни е невярна.