Бизнес без конкуренция! Възможно ли е това?

2019-01-10 Бизнес без конкуренция! Възможно ли е това?

Краткият отговор е: все по-възможно. Парадоксално, но колкото по-конкурентен става светът, толкова по-голям шанс имат онези, които не работят на принципа на конкуренцията.

Тоест, не копират продукти, не се състезават, не гледат непрекъснато файловете с годишните печалби на фирмата-съседка и други такива. Изобщо тези здравословни практики докараха много бизнеси до прегаряне и загуба на ценен персонал.

Не само това. Загуба на лицето на продуктите си. Възможно ли е да има бизнес без конкуренция? Да! Съвсем възможно е. Дори и идеята зад продукцията да не е чак толкова гениална.

Бизнесът без конкуренция печели много категорично клиентите си. Един по един, постепенно и всеки един им е важен. Бизнесът, който се конкурира прилича на ревността – той гледа настрани, но не се развива или подобрява сам по себе си.

Бизнесът може да разцъфтява отвътре навън и да доставя много, ако изгради това поведение у служителите си. Този начин на мислене. Бизнесът не бива да се опитва да впечатли.

Когато се опитва да впечатли – той се озовава редом до конкуренцията, която също се мъчи да впечатлява. Най-красивият човек е красивия, който не знае, че е такъв. Който не е осъзнал тази си черта. С бизнеса е същото.

Нека бъдете открити заради нещо съществено, по нещо интересно и истинско. Без конкуренция значи изключителна увереност в развитието на твоя личен продукт или услуга, а това ще дойде отвътре.

Това не значи да не ползваш добрите практики, просто означава да развиеш сегмента си отвътре-навън, на база креативност и идейност, на база на идеите на служителите и онези, които искат да видят идеите ви реализирани.

А те би следвало да са отвътре. Има бизнеси, които пращат работниците си да разучават тактите и тайните на други бизнеси. Това е безмислено. Ти никога няма да знаеш всичко, което правят, мислят или планират другите в съседната бизнес сграда. Следователно борбата е безсмислена.

Изгради бизнеса си без да се конкурираш, състезавай се само със себе си и със своите противоречия или идеи. Така ще ги отличаваш, ще изградиш линия на развитие. И колкото и бизнесът ти да прилича на някой друг, то твоят винаги ще има нещо отличително, дори ако предлагаш сходна услуга.

Не се бори само по цени. Това е негативен път. Много често услуги и стоки печелят на високи цени, без да има агресивна конкуренция. Просто се отличават категорично и заявяват присъствието си ясно на пазара.