Бизнес с кауза - как КСО помага на моя бизнес?

2020-09-17 Бизнес с кауза - как КСО помага на моя бизнес?

Като собственик на малък бизнес е важно да знаеш, че дните, в които дейността ти трябва да носи само печалба и никаква друга добавена стойност, вече са отминали. Да, положителният финансов резултат е от значение за растежа на твоята фирма, но друг фактор за развитието е и фокусирането върху активности като корпоративната социална отговорност. Тя би донесла много ползи за обществото, природата и компанията ти.

Корпоративната социална отговорност (КСО) е част от културата на една компания да работи по етичен и устойчив начин и да  въздейства благоприятно върху околната и социалната среда. Като това изисква изпълнение на доброволно поетите от фирмите ангажименти, при което личната изгода и частно корпоративните интереси отстъпват на заден план, утвърждавайки обновена визия за корпоративни ценности. Това означава внимателно разглеждане и зачитане на правата на човека, общността, околната среда и обществото, в което компанията оперира.

Тази статия очертава значението на корпоративната социална отговорност и ползите, които устойчивите и етични практики могат да донесат на твоя бизнес.

#Значимост на КСО

Важно е твоята организация да работи по начин, който демонстрира социална отговорност. Въпреки че не е законово изискване, се счита за добър пример, ако вземеш предвид социалните и екологичните проблеми и помагаш за тяхното разрешаване.

Хората все повече осъзнават значението на социалната отговорност и активно търсят продукти от фирми, които работят етично. Добрите КСО практики, които използваш, демонстрират, че си част от бизнес, който се интересува от по-широки социални проблеми, а не само от тези, които оказват влияние върху приходите ти. Това ще привлече клиенти, които споделят едни и същи ценности с теб.

 

#Пoлзи от КСО за твоя бизнес

Ползите от прилагането на корпоративната социална отговорност за твоята фирма са:

  • По-добър публичен имидж. Това е от решаващо значение, тъй като потребителите оценяват твоя обществен имидж, когато решават дали да купуват от теб. Дори нещо малко, като доброволното прекарано време в благотворителна организация от служителите ти, показва, че имаш марка, която се ангажира да помага на другите. В резултат на това брандът ти ще изглежда много по-положително пред потребителите.
  • Повишена информираност и обществено признание. Ако си ангажиран със спазването на моралните принципи, тази новина ще се разпространи. Затова повече хора ще чуят за твоя бизнес, което ще създаде повишена информираност за компанията  ти.
  • Намаляване на разходите. Много прости промени в полза на устойчивостта, като например използването на по-малки опаковки, ще помогнат за намаляване на производствените ти разходи. И в същото време ще се редуцира значително количеството на излишните отпадъци, отиващи в природата.
  • Предимство пред конкурентите. Приемайки КСО във фирмената култура, ти се открояваш от конкурентите в твоята индустрия. Бизнесът ти ще се утвърди като дейност, занимаваща се със социалните и екологични проблеми и подобряваща условията за живот в бъдеще.
  • Повишена ангажираност на клиентите. Разкажи за инициативите, които подкрепяш, като публикуваш в своите социални и медийни канали. Освен това, е добре да се поддържа връзка с местните медии, които имат интерес да отразят част от кампаниите ти. Клиентите ще разберат за твоята доброволческа активност и ще се ангажират с твоята марка и начинание.
  • По-голяма ангажираност на служителите. Подобно на ангажираността на клиентите, ти също трябва да си сигурен, че служителите ти познават твоите КСО стратегии. Доказано е, че служителите се радват да работят повече за компания, която има добър публичен имидж. Показвайки, че си заинтересован от неща като правата на човека, е много по-вероятно да привлечеш и да задържиш способни кадри.
  • Повече ползи за служителите. Има и редица ползи за твоите служители, когато реализираш КСО. Работната обстановка ще бъде по-положителна и продуктивна. Насърчавайки идеи като доброволчеството, насърчаваш личния и професионалния растеж.

#Примери от практиката

Този списък е само малък пример за това как компаниите използват корпоративната социална отговорност, за да защитят планетата и поемат ангажимент за подобряване качеството на обществения живот.

ТОМS Shoes

Мисията на TOMS Shoes е да дарява чифт обувки за всеки закупен такъв. Като резултат от това компанията успява да дари над 60 милиона чифта обувки на деца в нужда. Печалбите от продажбите се използват за подпомагане на хората със зрителни увреждания чрез предоставяне на очила и медицинско лечение.  Също така TOMS инвестира в изграждането на бизнес в развиващите се страни, който създава нови работни места, и осигуряването на чиста питейна вода за тези райони. Компанията е голям противник на агресията и работи с няколко неправителствени организации, давайки пример за етично поведение.

Starbucks

Starbucks предоставя възможности за определени социални групи. Като част от  социално отговорните усилия на корпорацията е до 2025 г. да бъдат наети 25 000 ветерани. Друга част от инициативата им е наемане на повече млади хора с цел подпомагане на кариерното им развитие при стартиране на първа работа. Допълнително в световен мащаб, компанията се присъединява към усилията на ООН в подкрепа на бежанците. По план трябва да бъдат наети на работа 10 000 бежанци до 2022 година.

The Walt Disney Company

Дисни се ангажира да намали своя въглероден отпечатък, за да постигне нулеви нетни емисии на парникови газове, редуциране на отпадъците и опазване на водата. Компанията активно въвежда строги международни политики на труда, за да защити безопасността и правата на своите служители. Тя е активна в социални каузи и насърчава служителите си да направят същото. Дисни въвежда сред екипа си инициативи както за здравословен начин на живот, така и за насърчаване на навиците за здравословно хранене.

Lego

През следващите 15 години Lego планира да инвестира 150 милиона долара с акцент върху борбата с климатичните изменения и намаляването на отпадъците. Компанията е намалила размера на опаковката си, както и е направила инвестиция за бизнеса в алтернативен енергиен източник и е планирала да ползва 100% възобновяема енергия до 2020 г. За да постигне това, Lego наема екип, който да подкрепи идеята за използване на устойчиви материали. Международният бранд планира да достигне до 90% ниво на рециклиране.

 

Не само за популярните брандове, а и за малките предприемачи като теб, е от ключово значение да обърнеш внимание на въздействията, които твоята дейност прави върху обществото и средата на глобално ниво. Имай предвид, че корпоративно социалната отговорност не е еднократен акт, а установен метод за съдействие и стабилно развитие на икономиката, напредъка на обществото и опазването на околната среда.