До 70% възстановяване на ДДС за фирмените автомобили

2015-10-29 До 70% възстановяване на ДДС за фирмените автомобили

Да се възстановяват само 70% от ДДС за фирмени автомобили, които ще се ползват и за лични нужди. Това предлага Министерството на финансите в промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, внесени в парламента от Министерски съвет.
За предложената плоска удръжка от 30% от ДДС е нужно специално разрешение от ЕС.  Дотогава фирмте ще трябва да следват временни правила с подаване на декларации и ежемесечно отчитане на дела за лично ползване. Този режим ще бъде променен след броени месеци.

Целта на промените е да се ограничат масовите злоупотреби с възстановяване на ДДС през фирмени покупки за лично ползване. Заради ниския праг на деклариране на активи – 700 лв. и заради идеята фирмите сами да изчисляват какъв е делът им на лично ползване, първоначалните текстове предизвикаха сериозни критики. Специалният режим за възстановяване на ДДС все пак ще важи само за два вида активи с ползвано право за възстановяване на ДДС - превозни средства с данъчна основа над 5000 лв. и недвижими имоти. Компаниите ще са длъжни да декларират пред НАП всички подобни активи, които се ползват и за лични, и за бизнес нужди. Не е ясно каква точно ще бъде методиката за определяне на дела за лично ползване, която временно ще се прилага. При автомобилите като критерий може да се използват изминати километри, а при имотите - дни или площ за лично ползване.

Режимът ще важи и за заварените случаи, като за тях е поставен краен срок за деклариране - 29 февруари 2016 г. Фирмите, които не подадат декларациите и бъдат хванати от данъчните, че ползват активите за лични нужди, ще дължат данъка на 100%.

Подобни практики съществуват в други европейски страни като Испания например, която удържа 50% от ДДС-то при покупки на превозни средства за смесено ползване. Как точно обаче ще се прилага този облекчен от гледна точка на администриране режим и дали би засегнал и вече закупени активи не е ясно, защото законодателството ще се нагажда впоследствие. Не е ясно и как ще се процедира с недвижимите имоти.