Финтрейд изнесе презентация на престижен икономически форум

2016-02-19 Финтрейд изнесе презентация на престижен икономически форум

Ръководството на финансовата институция беше сред основните лектори на събитието „Предизвикателствата пред икономиката на България“, което събра представители на бизнеса и политическия елит на страната .

Председателят на Съвета на директорите на „Финтрейд Файнанс“ АД г-н Николай Николов беше сред лекторите на престижния икономически форум „Предизвикателствата пред икономиката на България“. Той беше организиран от списание и клуб Business Lady под патронажа на г-н Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика на страната. Събитието се проведе в столицата на 17.02.2016 г. и в него участваха представители на българското правителство и водещи компании у нас, сред които и финансовата институция „Финтрейд Файнанс“ АД.

Г-н Николай Николов представи на форума темата за алтернативните форми за финансиране на малкия и средния бизнес у нас. Презентацията беше основна част от панела на форума „Възможности и инструменти за финансиране на бизнеса”. В изказването си той очерта структурата на малките и средния предприятия (МСП) в България, тяхното значение за икономиката, както и една от основните бариери, които срещат родните предприемачи - затруднения достъп до финансиране.

Водеща част в презентацията на Финтрейд беше запознаването на участниците във форума с видовете алтернативно финансиране, популярни в Западна Европа, САЩ, както и съществуващите форми у нас. Като основни предимства на този вид финансиране на предприемачите, на който пазар Финтрейд оперира като компания, бяха откроени улесненият достъп до финансови средства, ускорения процес за кредитиране, удобството и иновациите на бизнес модела, както и малкия размер на кредитите и краткия срок на финансирането.

Като основни предизвикателства, които Финтрейд открои за родните МСП, бяха неосъзнатата нужда от финансиране от страна на предприемачите за осигуряване на ръст на бизнеса, притесненията на МСП за използване на привлечени средства, както и скрития потенциал за развитие, който притежава малкия и среден бизнес у нас.

В края на представянето си г-н Николов изрази увереност, че с персоналния си и проактивен подход в областта на микрофинансирането у нас, с оперативния анализ на текущото състояние на МСП, извършван от компанията, както и със споделянето на знания и добри практики за управление на финансите на бизнеса, Финтрейд допринася за развитие на индивидуалния потенциал, развитие на общността на МСП в страната, а оттам и за развитие на цялата национална икономика.

Допълнителна информация за Финтрейд и подробности за актуалните предложения на компанията може да откриете на сайта на „Финтрейд Файнанс“ АД - www.fintrade.bg или на телефон 0700 200 33 (без допълнително таксуване, според тарифния план).

За компанията:
„Финтрейд Файнанс“ АД е небанкова финансова институция, вписана в регистъра на БНБ, която оперира в областта на микрокредитирането на търговци, осъществяващи стопанска дейност на територията на Република България (еднолични търговци, търговски дружества от всякакъв вид – малки и средни предприятия). Мисията на компанията е да осигурява лесен достъп до финансови и информационни услуги за своите клиенти, като предоставя високо качество на атрактивна цена. Компанията започва дейността си през 2015 г. в Северозападна България и само за няколко месеца се развива повече от успешно, като достига малките търговски обекти в населените места в цялата страна. Бизнес моделът на Финтрейд позволява на клиентите предприемачи на компанията да кандидатстват за достъпно микрофинансиране, без усложнена процедура, за да получат и оперират със заемни оборотни и/или инвестиционни средства. Потребителите имат свободата да избират от гъвкавите предложения на компанията, периода и вноските на погасяване, съобразно своите потребности.