Иновациите са ключът за развитието на бизнеса

2015-04-23 Иновациите са ключът за развитието на бизнеса
Осъществяването им обаче изисква взаимодействие между компании, администрация, образование и потребители.

Иновациите са един от най-важните компоненти за динамичното развитие на малкия и средния бизнес, но за да се осъществяват новите идеи в работата му, е необходимо тясно сътрудничество между компаниите, правителството, образователната система и потребителите. Около тази идея се обединиха вчера участниците в регионалната бизнес конференция "Гепард", която "Капитал Daily" проведе във Варна. Събитието срещна представители на бизнеса с новата местна власт.

Според експертите малките и средните предприятия имат както потенциал, така и интерес да развиват иновации. От Фондацията за приложни изследвания и комуникации, които изготвят годишния доклад "Иновации.бг", припомниха, че темповете на нарастване на финансирането на научноизследователска и развойна дейност са по-високи от темповете на нарастване на брутния вътрешен продукт на страната.

По време на дискусията не бяха подминати и останалите проблеми на малкия и средния бизнес – трудният достъп до финансиране, необходимостта от по-качествен човешки ресурс и насочване към сектори с по-висока добавена стойност и не на последно място липсата на богат управленски опит.
 
Класацията
Тази година класацията изключва големите компании (виж критериите в карето), а подреждането на най-динамичните малки и средни предприятия е направено по ръста на приходите им от оперативна дейност през 2010 г. спрямо резултатите от 2009 г. Освен данните за дейността им през последната година се проследява и динамиката в тяхното развитие през последния тригодишен период (2008-2010 г.).  "Гепард" подрежда компаниите и в регионални класации по административни области.

Най-добре представилата се компания в региона и заемаща втора позиция в класацията на национално ниво е варненската "Навибулгар сървисес", чиито приходи през 2010 г. скачат с 2762%. През 2008 г. дружеството е имало едва 15 хил. лв. оборот, който миналата година скача до над 2.7 млн. лв. Печалбата на компанията за 2010 г. възлиза на 478 хил. лв.

Миналта седмица "Капитал Daily" награди най-успешните дружества в Южна България, а днес във Велико Търново ще бъдат отличени фирмите от северната част на страната.

Регион Черноморие
В деветте административни области от регион Черноморие се намират 24.12% от класираните в цялата страна фирми. Най-силно представени в региона са областите Варна, Бургас и Добрич, които заедно "излъчват" 60% класираните компании от източната част на страната. Най-малък е броят на попадналите в подреждането дружества от област Разград, но те пък бележат най-високия за страната среден ръст на приходите.

Източник: Capital.bg