Как да предлагам безплатна доставка на клиентите, за да увелича печалбата си?

2021-06-03 Как да предлагам безплатна доставка на клиентите, за да увелича печалбата си?

Безплатната доставка се нарежда сред сигурните маркетинг и промоционални стратегии за насърчаване на пазаруването от твоя магазин. Потребителите, които знаят, че могат да получат поръчните от тях артикули до вратата си, без да плащат никакви допълнителни такси, са склонни да похарчат до 30% над първоначално определените от тях средства за пазаруване.

До тук добре, но истината е, че безплатната доставка е фактор в търговията, който следва да се обмисли много внимателно, преди да се приложи на практика. В тази връзка, подбрахме 4 изпитани съвета как да предложиш безплатна доставка на клиентите си по начин, който да ти гарантира увеличаване на печалбата и минимизиране на разходите.

#1 Задай минимална сума за поръчка

Това е може би най-често срещаният подход от страна на търговците при предлагане на безплатна доставка. Този метод се практикува от множество търговци, както у нас, така и в световен мащаб. Практически, доставката е обвързана с определени условия - клиентът следва да направи поръчка с някакъв минимален размер, за да се освободи от таксата.

Когато стойността на доставката е под определения минимум, клиентът следва да заплати такса, която може да е фиксирана или да се определя в зависимост от теглото и типа на пратката. Проучванията са категорични, че клиентите, които имат възможност да направят поръчка без да плащат за допълнителни такси, са склонни да пазаруват повече.

Преди да предложиш тази услуга обаче, следва да достигнеш до отговора на един ключово важен въпрос - как да задам минимален размер на поръчката. Тук определящо значение има балансът между минималната стойност на поръчката и решението на клиентът да купи или не даден артикул.

Твърде високият праг за обща стойност на поръчката би довел до загубата на потенциални клиенти, твърде ниската стойност пък, от своя страна, ще доведе до финансови загуби. За да определиш адекватната минимална стойност на поръчката, с която клиентът би могъл да се възползва от безплатна доставка, следва да си наясно със следните показатели:

  • желана сума на приходите (ЖСП) - това е стойността, която би очаквал да спечелиш за единица продаден продукт; 
  • средна стойност на поръчката (ССП) - каква е средната сума, която клиентите харчат, пазарувайки в магазина ти (тук не се включват разходите за доставка);
  • средни разходи за доставка (СРД) - какво включва сегашната цена на доставка (преки разходи за доставка като опаковъчни материали, транспорт и т.н.);
  • среден марж на брутната печалбата (СМБП) - него можеш да определиш като от сумата на общите продажби (ОП) извадиш преките разходи за производство (ПРП), като тук следва да бъдат включени всички разходи по снабдяване със стоки, в случай че препродаваш. Получената сума следва да разделиш на общите продажби. Представено като формула това уравнение би изглеждало така:

(ОП - ПРП)/ОП = СМБП

Образно казано: минималната стойност на поръчката за получаване на безплатна доставка можеш да определиш по следната формула: (ЖСП+СРД) / (СМБП+ССП).

#2 Калкулирай доставката в цената на продукта

Друг метод за премахване на цената на доставката е тя да бъде калкулирана в стойността на продуктите. По този начин цените, на които ще продаваш, ще са една идея по-високи, но психологическото въздействие, което има безплатната доставка, ще е в състояние да накара клиентите ти да пазаруват от теб именно поради тази причина.

За да предлагаш този ти безплатна доставка, като същевременно предложиш цени, които не са чак толкова високи, можеш да опиташ следните два съвета:

Изгради силна връзка със спедиторите

Това е възможно, тъй като куриерите и бизнесът подписват споразумения за работа, като получават услугите си на особено конкурентни цени, далеч по-ниски от тези, които клиентът следва да заплати като физическо лице за доставка.

Услугата “безплатно връщане” минимизира въздействието на фактора висока цена

Дори и да продаваш на по-високи цени, фактът, че клиентите могат да върнат своята поръчка безплатно, действа положително на подсъзнателно ниво. Това е особено печеливша практика за магазини, които продават дрехи, обувки, аксесоари или друг тип артикули, които клиентът би искал да замени бързо, лесно и най-важното - без пари.

#3  Безплатната доставка като промоционална кампания

Докато някои бизнеси могат да си позволят предлагането на безплатна доставка за много дълго време, други, поради ред причини - не могат. Ето защо този тип бизнеси могат да използват безплатната доставка като промоционално събитие. Тук е важно да бъдат спазени някои основни подходи към промоциите:

  • Създаване на чувство за спешност

Клиентите не обичат да плащат допълнително за доставка, но и мразят да пропускат изгодни оферти. Затова те биха се възползвали най-рационално от едно такова изгодно пазаруване, в което цената на доставката им е спестена, при това точно сега или в следващите две седмици. Важно е да уточним, че спешността работи, само когато срокът е ясен: “вземи безплатна доставка до 24 декември”, “остават 10 дни, в които можеш да се възползваш от безплатна доставка” и т.н. Обикновен таймер за обратно отброяване също би бил много печеливш ход, засилващ спешността.

  • Честота на промоциите с безплатна доставка

Добра идея е да предлагаш промоции с нулева такса за доставка по определени поводи, а колкото по-чести са те, толкова по-добре. Обикновено такива се планират около големи празници, в които клиентите се очаква, че ще пазаруват много повече - Великден, Коледа, Черен петък и други.

#4 Безплатна доставка като част от програма за лоялност

Ако искаш да предложиш безплатна доставка за своите клиенти, без това да ти струва скъпо, помисли за интегрирането на тази опция като част от лоялна програма за клиенти. Търговците на дребно в широка категория отрасли успешно се възползват от предимствата на т.нар. лоялни програми, като начин за осигуряване на лоялност към бранда и изграждане на сегмент от редовни клиенти, които да поддържат дългосрочно бизнес оборота. Различните програми за лоялност включват различни бонуси, в т.ч. специални промоции и дори безплатни доставки.

В определен момент от развитието на твоя бизнес безплатната доставка ще се превърне в нещо очаквано от клиента. Днешната бизнес действителност е изключително пъстра, затова няма единен универсален способ, който да се приложи по отношение предлагането на безплатна доставка, която да работи в посока гарантиране на по-високи проходи. Без значение кой подход за предлагане на безплатната доставка ще приложиш спрямо своя магазин, знай, че клиентите ти ще го оценят и ще се върнат при теб отново!