Как да регистрирам ЕООД

2017-08-14 Как да регистрирам ЕООД

 

Решил си да стартираш собствен бизнес и ние те поздравяваме! По данни от 2016 г. на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, повече от 99% от всички регистрирани бизнеси у нас са малки. За тях работят над 600 000 българи. Основният двигател на икономиката са именно малките и средните предприемачи. Ето защо нашата мисия е да помагаме на малкия бизнес не само, когато има нужда от оборотни средства, но във всеки етап от неговото развитие.

Тази статия ще ти помогне да се ориентираш в първите стъпки, които трябва да предприемеш, когато си взел решението да изградиш нещо свое.

Ако имаш време и желание, можеш да регистрираш дружество сам, без да плащаш хонорар на адвокат. Имай предвид, обаче, че макар и така да си спестяваш някакви средства (обикновено между 50 и 100 лв.) и процедурата наистина да не е кой знае колко сложна, така поемаш известна доза риск, защото документалното оформление стои в основата на бизнеса ти и е възможно някой твой пропуск да ти изиграе лоша шега и да загубиш време и усилия, за да оправиш нещата впоследствие.

Ако все пак се чувстваш достатъчно уверен да минеш през стъпките сам (а те не са чак толкова сложни), ето какво трябва да направиш.

Задължително преди да подадеш документи за регистрация е да провериш дали фирмата (името), което си избрал не се повтаря с това на друго дружество. Търговският регистър предоставя възможност за запазване на фирма, като за целта е необходимо да подадеш заявление - образец Д1 и да заплатиш такса в размер на 40 лв. (или 20 лв., ако подадеш документите по електронен път).

1. Когато регистрираш ЕООД това означава, че капиталът се притежава само от един човек – теб и собствеността е твоя.

2. Извади си бележка за внесен капитал от банка по твой избор, в която отвориш набирателна сметка. Минималният законово установен капитал е 2 лв.

3. Съгласие за приемане на управление и образец от подписа. Можеш да си го подготвиш сам и само да го завериш при нотариус или да помолиш нотариуса да ти го изготви изцяло.

4. Учредителен акт. В него трябва да има информация за:

  • Фирма, седалище и адрес на управление
  • Предмета на дейност на дружеството
  • Имената и личните данни като собственик на капитала
  • Размера на капитала
  • Управление и начин на представителство (Дружеството може да се управлява от едно или повече лица)
  • Правата и задълженията на едноличния собственик на капитала

Съвет: Можеш да намериш примерни учредителни актове на реални фирми в интернет, за да видиш как са оформени.

5. Учредителен протокол и Решение за назначаване на управител. Можеш да назначиш себе си или някой друг.

6. Заявление по образец А4. Можеш да го свалиш от сайта на Търговския регистър.

7. Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР). В нея потвърждаваш истинността на всички данни, които си подал.

8. Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ, с която Управителят декларира, че отговаря на изискванията на закона.

9. Декларация по чл.142 от ТЗ от Управителя на Дружеството.

10. Лиценз или разрешение, когато дейността на фирмата го изисква.

Подготви внимателно и надлежно всички документи, след което ги занеси в Агенция по вписванията. Там ще платиш държавна такса  и ще входираш целия набор документи. След това дружеството ти ще бъде вписано и можеш да започнеш своята дейност.

Ако сам събереш и подадеш всички документи включително капитала от 2 лв. ще струва около 130 - 150 лв., най-голямата част от които отиват за таксата на Агенция по вписванията – 110 лв. (или 55 лв. ако подадеш документите си по електронен път).

Имай предвид, че понякога е по-лесно просто да платиш на професионалисти, които да направят всичко това вместо теб. В повечето случаи цената не е висока и е напълно оправдана, предвид времето и усилията, които ще спестиш.

Това накратко са стъпките, които трябва да извървиш към старта на своя мечтан бизнес. Когато стартираш, не забравяй, че можеш винаги да разчиташ на нас, в случай, че имаш нужда от стоков кредит (оборотни средства) за да обогатиш асортимента си, да направиш подобрения на обекта си или всичко друго, благодарение на което ще генерираш още повече оборот и печалба и ще вървиш напред!