Какво е нужно да научим за вноса на стоки от чужбина

2018-12-03 Какво е нужно да научим за вноса на стоки от чужбина

Решил си да започнеш свой бизнес или вече имаш собствен такъв? Какво е необходимо да знаеш за вноса на стоки от чужбина? Толкова много детайли и тънкости. Тази статия ще ти предложи малко обобщена информация за нещата, за които да бъдеш буден и да проучиш внимателно. Всеки бизнес е различен, разбира се, но ето основните положения, за които да разбереш точно как стоят нещата преди да преминеш към приложение. Доброто проучване е често голям процент от свършената работа.

Какво е данъчна основа и каква е тя при внос?

Според Закона за данъка върху добавената и Становищата на НАП данъчната основа е  стойността, върху която се начислява данък, когато доставката е облагаема, или не се начислява данък, ако доставката е освободена. Представлява възнаграждение за доставката – насрещната престация – получена или дължима за доставката, определена в лева и стотинки, без ДДС.

Данъчната основа е митническата стойност, увеличена със (доколкото не са включени в нея): данъци, мита, налози и такси, дължими извън територията на страната, и мита, акциз и други такси, дължими при внос на територията на страната; разходите, свързани с вноса, като комисионна, опаковка, транспорт, застраховка, направени до първото местоназначение на територията на страната.

Обръщаме внимание, че при изчисляване на данъчната основа е без значение за чия сметка са разходите, свързани с вноса. Дори разходите да са фактурирани отделно, те следва да се включат в данъчната основа при внос.

Запознай се с вноса на стоки според Законa за данък върху добавената стойност.

Разгледай какво точно представлява и го съотнеси към собствената си практика. Митнически задължения възникват, когато внасяш стоки от страни, които са извън Европейския съюз и точно тук този закон може да ти бъде полезен. Когато стоките излязат от съответния режим на страната, от която ги внасяш, вносът им се счита за осъществен.

ДДС при внос

Разбери какво точно ще плащаш при вноса на стоки от чужбина към България. Най-общо ДДС е изискуем, когато възниква задължението за заплащане на вносни мита на територията на България. Това е възникване на данъчно събитие. Повече и по-конкретно за това можеш да откриеш в чл. 54, ал.1 от ЗДДС.

Кои стоки за освободени от данък при внос?

Стоките, освободени от данък при внос, са посочени в чл. 58, ал. 1 от ЗДДС. Такива са например:  стоки, които са били временно изнесени за ремонт или поправка, ако са изпълнени условията, предвидени в митническото законодателство; инвестиционно злато; злато от БНБ и други. За повече информация виж цитираната разпоредба.

Митнически режим 42 и освобождаване от ДДС

Светлина по въпроса внася чл. 58, ал. 1, т.6 от ЗДДС, където можеш да прочетеш точните условия. По отношение на процедурата 42 - „Едновременно допускане за свободното обращение и крайна употреба на стоки, които са предмет за освободена доставка по ДДС за друга държава членка”.

Те са свързани с регистрация по ЗДДС; засягат какво е нужно да бъде посочено в документите, и упоменават, че доставката е вътрешнообщностна. Данните, които са нужни от вносителя са също споменати както и сроковете кога точно се внасят документите и как тази дейност е регулирана и следвана от страна на самия търговец.

Опция за внос през друга страна

Има възможността българска фирма да внася стоки от трета страна през друга страна член на Европейския съюз. Тогава внесените стоки в България от страната-член се разглеждат като възмездни вътреобщностни придобивания. За това можеш да научиш повече от чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от ЗДДС.

Настоящата статия не представлява юридическо или финансово становище. С оглед спецификите на всеки казус, те съветваме да се консултираш с експерт.