КЗП засилва контрола върху стоките и услугите

2015-04-21 КЗП засилва контрола върху стоките и услугите
Първият приоритет пред Комисията за защита на потребителите (КЗП) е засилване на контрола за безопасността на стоките и услугите. Това би могло да да стане чрез по-добра координацията между органите, които имат отношение към надзора на пазара за безопасността на предлаганите продукти. Друг начин е и по-високата ефективност на проверките, които контролният орган извършва по това направление, каза новият председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов на първата си пресконференция в петък.

Втори приоритет в работата на институцията е прегледът на общите условия на договорите, които се предлагат на потребителите в различни области и сектори.Членът на КЗП Константин Арабаджиев поясни, че до края на годината прегледът на общи условия ще обхване различни сектори като финансови и банкови услуги, застрахователни компании, туристически услуги и др. Той посочи, че в момента тече анализ на общите условия на около 40 кабелни оператора, като за 27 от тях проверката е приключила. Почти при всеки от операторите са констатирани по две-три неравноправни клаузи, за които са изготвени предписания за отстраняването им. Арабаджиев допълни, че е приключила проверката на общите условия на ВиК дружествата и те са приведени в съответствие с изискванията на законодателството.

Като трети приоритет в работата на екипа на КЗП председателят Маргаритов изтъкна повишаването ефективността на помирителното производство, чрез което извънсъдебно се решават спорове между потребители и търговци. Идващата седмица се очаква кабинетът да гледа проектопромени в Закона за защита на потребителите, които да регламентират създаването на секторни помирителни комисии.

Членът на КЗП Константин Райков посочи, че помирителните комисии ще бъдат специализирани в секторите енергетика, водоснабдителни и канализационни услуги, електронна търговия и съобщения, транспорт.

Сред приоритетите на новия състав на ръководството на КЗП ще бъде и анализ на администрирането на дейността на КЗП и дигитализиране на услугите на институцията с цел. Очаква се да заработи портал, създаден на ниво ЕС, който да помогне да се оптимизира работата по обработването на постъпилите жалби и сигнали от граждани.

Маргаритов каза още, че ще се опитат да изпълнят задачите си, без да натоварват допълнително бюджета, като кандидатстват за европейско финансиране. Изразяваме пълно доверие към състава на новото ръководство на КЗП, заяви зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева на пресконференцията, на която бяха представени приоритетите на комисията.