Лошите потребителски кредити с най-ниско ниво от 2013 г. насам

2015-09-28 Лошите потребителски кредити с най-ниско ниво от 2013 г. насам

Делът на лошите потребителски кредити слезе до най-ниското си ниво от декември 2013 г. насам и e третият най-нисък за последните пет години.

Като дял от общия кредитен портфейл на търговските банки лошите заеми са се понижили до 24,1%. Миналия месец те съставляваха 24,5% от всички кредити, но без овърдрафтите. Положителна новина е, че намаление на дела на лошите кредити има при всички видове заеми.

Делът на лошите потребителски кредити спада до най-ниското си ниво от ноември 2013 г. насам, като достига 15,9%. Това е първото понижение за годината, след като от началото на 2015 г. делът на лошите потребителски заеми остана непроменен при ниво от 16,1%.

Като абсолютна сума най-силно спадат лошите фирмени кредити – със 73,444 млн. лв. до 5,968 млрд. лв. Относителният им дял намалява от 28,6% до 28% през юни. Това е най-ниският относителен дял от края на 2014 г.

Спад има и при относителния дял на другите кредити, към които се причисляват всички останали видове кредити, предоставени на домакинствата. През юни делът на лошите кредити в този банков портфейл е 29,2%, което е най-ниското ниво от 2014 г. насам.
Припомняме, че според последните данни на БНБ кредитирането в страната намалява, докато депозитите бележат ръст.