Малкият бизнес и непредвидените разходи. Как да се справя?

2020-10-10 Малкият бизнес и непредвидените разходи. Как да се справя?

Стартирането на собствен малък бизнес е първата малка, но сигурна стъпка към твоето бизнес развитие. Да работиш за себе си преди всичко носи удовлетворение, но и немалко отговорности и проблеми, с които в даден етап се сблъсква всеки предприемач. Непредвидените разходи например са проблем, който може сериозно да дестабилизира малкия бизнес. Какви могат да бъдат те и как най-лесно да се справим с тях? Отговорите на тези въпроси подбрахме в следващите редове.

Видове непредвидени разходи и значението им за малкия предприемач

Извънредните разходи могат да се проявят на няколко различни нива и според степента си на влияние да донесат различни загуби за бизнеса.

  • Разходи на ниво производство – такива настъпват при значителен брак, нужда от технологично усъвършенстване и редица други причини, които пряко влияят върху производствения процес;
  • Разходи на ниво обслужване на клиенти – обикновено се дължат на висок процент на рекламации, значителен спад на клиентопотока и т.н., бързото разрешаване на които е ключово за стабилизиране на бизнеса;
  • Разходи на ниво маркетинг – възникват при нужда от заплащане за нов тип рекламна стратегия с цел привличане на клиенти, за която към момента нямате налични средства.

Тези, а и много други, внезапно възникнали разходи, могат да доведат до значителни загуби за малкия бизнес. При по-големите фирми нещата стоят по-различно - приходите при тях са регулярни, а това води и до по-добра финансова стабилност на компанията. Дори при по-продължителни неблагоприятни бизнес процеси, големите компании притежават финансовия ресурс да покрият загубите си и да продължат напред. За малкия предприемач нещата не стоят така оптимистично - тук дори и не толкова големите финансови загуби, поради възникнали непредвидени разходи, могат да навредят в дългосрочен план. Причината за последното се корени главно в липсата на регулярни приходи, които в комбинация с неблагоприятните икономически процеси нерядко водят и до фалити. Но за да бъдем по-оптимистични и за да ти помогнем в търсенето на най-благоприятния изход от така създалата се неприятна ситуация, ние от Финтрейд можем да бъдем твой доверен партньор в кредитирането на малкия бизнес при максимално изгодни условия.

Кредит за малкия бизнес - финансовият продукт, чрез който да продължиш напред

В днешните динамични пазарни условия редица малки и големи фирми разчитат на финансиране от външни източници на кредитиране за посрещане на различни извънредни разходи. Ние от Финтрейд  сме насреща, когато има налице ситуация, застрашаваща малкия бизнес, каквито са непредвидените разходи. Кредитите за малък бизнес обикновено се характеризират с не много големи суми, които следва да се набавят  бързо, за да не се стига до прекратяване на фирмените дейности. Доверявайки се на възможността да се възползваш от кредит за малкия бизнес от компания, специализирана в бизнес кредитирането, улесняваш процеса по своевременното набавяне на финансови средства, при това на сравнително изгодна цена. От кредитиране на малък бизнес днес се възползват множество малки предприемачи с различни профили - от тепърва стартиращи до вече утвърдени на пазара неголеми фирми.

Непредвидените разходи и загуби са неизбежни за всеки един бизнес, независимо от неговата големина, сфера на дейност и т.н. С тази разлика, че малките фирми имат по-голяма нужда от бърза финансова помощ, за да продължат съществуването си в динамичните пазарни условия. Днес усвояването на бизнес кредити се утвърди като полезна практика, поради ефективността си за малкия бизнес. Екипът на Финтрейд остава насреща, когато имаш нужда от фирмен кредит за справяне с непредвидени разходи и покриване на текущи бизнес нужди като осигуряване на достатъчно оперативни средства, навременно осигуряване на суровини, материали, консумативи и много други. Предложението ни за кредит за малкия бизнес се разработва спрямо спецификите и нуждите на твоята дейност. По този начин всеки един клиент на Финтрейд получава най-изгодния финансов продукт, който да го изправи на крака бързо, лесно и удобно.