Падат лихвите по фирмените кредити и тези за домакинствата

2015-09-24 Падат лихвите по фирмените кредити и тези за домакинствата

Както населението, така и бизнесът са могли да се финансират срещу по-ниски лихви. Това става ясно от лихвена статистика, която БНБ публикува.

Миналия месец лихвата по потребителските кредити в лева е била 10,39%, а по тези в евро – 7,6%. За сравнение, през същия месец на миналата година сме могли да изтеглим потребителски кредит в лева с лихва от 11,26%, докато за този в евро е трябвало да заплатим 8,91% от стойността на кредита.

Без изненада, лихвата по фирмените кредити до 1 млн. евро също бележи спад както на годишна, така и на месечна база.
Ставката е била на ниво от 5,66% през юни за кредитите, взети в лева. Година по-рано на банката е трябвало да се заплати 6,62% от стойността на кредита, а миналия месец - 5,41%, за средствата, отпускани в родната валута.

При големите кредити (над 1 млн. евро), получени в тяхната левова равностойност, обаче лихвата се е повишила. През третото тримесечие тази година тя е била 7,26%, докато през второто такъв кредит можеше да се вземе срещу 4,88% от стойността му. През юни 2014 г. лихвата също е била по-висока – 5,2%.

За разлика от големите кредити, взети в лева, лихвата по тези в европейската валута намалява. В края на третото тримесечие, бизнесът е могъл да се финансира срещу лихва от 5,67%, докато в края на предходния период ставката е била 7,13%.На годишна база също има намаление.

Така средната лихва по фирмените кредити, деноминирани в евро, намалява до 5,58%, най-ниската ставка от февруари тази година насам.
Трябва да подчертаем, че лихвите по големите кредити са доста волатилни, тъй като почти през месец статистиката отчита промяна и в двете посоки.
Въпреки по-ниските лихви обаче кредитирането намалява, сочат данните на БНБ.