Риск от лоша репутация на малкия бизнес: как да се справя?

2021-09-14 Риск от лоша репутация на малкия бизнес: как да се справя?

В частност бихме могли да се съгласим с твърдението, че “няма лоша реклама”, но не и ако става въпрос за малкия бизнес. Докато големите компании са “свикнали” да са достатъчно видими за обществеността и репутационният риск при тях в повечето случаи да е с минимално въздействие, при едно малко предприятие нещата стоят различно.

Финансовият ресурс и практика, с които разполагат големите бизнеси, им дават възможността да защитят името си и по съдебен ред, за малкия бизнес това би било сериозен разход, за който невинаги е готов.

Риск от лоша репутация съществува винаги както по отношение на лицата, свързани с бизнеса, така и конкретно за търговската ти марка. Ако си задаваш въпроса как да се справиш, в случай че бизнесът ти попадне в такава ситуация, следващите редове са точно за теб.

Същност на репутационния риск и влиянието му върху бизнеса

Въздействието от лошата репутация е риск, който може да повлияе негативно върху публичния имидж на бизнеса ти, вследствие на разпространението на мнения, отзиви и коментари, които го дискредитират по някакъв начин.

Лошата репутация рефлектира директно върху развитието на бизнеса ти. Най-често срещаната форма на въздействие е чрез наблюдаване на отлив от клиенти от бизнеса ти, вследствие на което печалбите започват да намаляват. Лошата репутация може да има отрицателно въздействие и върху отношенията ти с партньори и доставчици, което в крайна сметка отново въздейства негативно върху бизнес развитието на организацията ти.

За разлика от лошата репутация, при положителната такава сме свидетели на обратния ефект. Положителният имидж, който има бизнеса в обществото, изгражда висока степен на доверие към него. По този начин той е в състояние да привлича нови клиенти, служители и партньори за стабилизиране на икономическото и финансовото му състояние.

Изграждането на добра репутация е процес, който изисква набор от усилия от страна на бизнеса в дългосрочен план. Рискът от лоша репутация е в състояние да я разруши за изключително кратко време.

Събития, които повишават риска от лоша репутация на малкия бизнес

Много и различни са факторите, които могат да дискредитират малкия бизнес, част от тях обобщаваме тук:

Изтичане/загуба на фирмени данни

В условия на действащи нормативни актове, осигуряващи защита на личните данни, пробив в сигурността на компанията, който може да доведе до  загубата им и/или публичното им оповестяване, би било изключително проблемно за бизнеса събитие.

Фишинг имейли и/или друг тип файлове със зловредни софтуери могат да нарушат защитата на компанията и да доведат до редица неблагоприятни последици. Като собственик на бизнес е важно да осигуриш оптимално ниво на защита и подготвеност на служителите си, независимо от това с какви обеми от данни работи бизнесът ти.

Проблеми със служителите

У нас повечето фирми изискват от служителите си свидетелство за съдимост, с оглед на това да се гарантира, че екипът, който стои зад организацията е с чисто съдебно минало и са минимизирани потенциалните рискове за лош имидж на организацията. В случай на последващ проблем със закона, станал публично достояние, съществува потенциален риск в скандала да бъде замесен и бизнесът, в който работи даденият служител. Това би имало отрицателно влияние върху бизнеса.

Изтегляне на дефектирали/некачествени продукти от пазара

Осигуряването на високо качество на предлаганите продукти и/или услуги е водещ приоритет за бизнеса. Ако си производител и/или продавач на определени стоки, налагането на изтеглянето им от продажба би имало отрицателно въздействие върху репутацията ти. Изтеглянето на некачествени продукти от пазара може да се наложи вследствие на множество рекламации за конкретния продукт/услуга или по друг повод.

Трудови злополуки

Инцидентите на работното място могат да бъдат изключително вредни за доброто име на бизнеса, особено ако се установи неспазване на някоя от клаузите за осигуряване на безопасни условия на труд. В тази връзка, от първостепенно значение е да органзиираш дейността в предприятието/обекта си по законосъобразен начин.

Как да защитиш репутацията на малкия си бизнес?

От казаното до тук стана ясно, че поддържането на добра репутация и минимизирането на риска от влошаването ѝ, е задача, която не бива да бъде оставяна на заден план. Най-добрият начин да защитиш бизнеса си от негативни последици е като прилагаш някоя от следните мерки с превантивен и текущ характер:

Идентифицирай рисковите събития

Трудно би било да установиш целия набор от събития, чието значение може да опетни името на бизнеса ти. И все пак, гореспоменатите фактори биха ти били някаква отправна точка, върху това накъде да фокусираш вниманието си и да направиш всичко възможно, за да ги предотвратиш.

Не пренебрегвай отрицателните мнения и препоръки от клиента

Многократно сме казвали как клиента следва да има водещо значение за успеха на бизнеса ти. В този ред на мисли, отрицателните отзиви на потребителите, в който и да е комуникационен канал на твоя бизнес, следва да бъдат взети предвид навременно. Когато има проблем с качеството на продукта, важно е да направиш всичко възможно да го предотвратиш. Ако клиентът би искал да направи рекламация, процедурата следва да е максимално улеснена. По този начин, дори бизнесът ти да направи грешка, в твоите ръце е да намалиш влиянието ѝ, преди тя да е придобила твърде голяма публичност.

Киберсигурността на първо място

И друг път сме писали по темата как да предпазиш бизнеса си от хакерски атаки. Тук само ще споменем, че редица големи бизнеси стават обект на злонамерени атаки и това не бива да те успокоява, а напротив. Това че управляваш малък магазин за дрехи, фризьорски салон и други по-малки търговски обекти, не означава че рискът от тез на данни и злоупотреба с тях е по-малък. В оглед запазването на доброто ти име и гарантиране високо ниво на доверие към от страна на клиентите ти, увери се, че данните им се съхраняват правилно и са достатъчно добре защитени. Малкият бизнес работи с далеч по-малки обеми от данни, но това не ги прави по-малко важни от тези на големите корпорации.

В заключение

Сред най-ценните активи на бизнеса е добрата репутация. Наборът от действия и прилагането на работещи модели от практиката е начинът да защитиш бизнеса си максимално. Без оглед на неговата големина и сектор на действие, рискът от лоша репутация съществува за всички играчи, които са част от съвременната бизнес среда.