Силен интерес към конкурса за микро и малък бизнес „Финтрейд Бизнес Награди“

2016-07-07 Силен интерес към конкурса за микро и малък бизнес „Финтрейд Бизнес Награди“

София и Варна са с най-активните участници в инициативата, която се организира от „Финтрейд Файнанс“ АД

Само месец след старта на конкурса ФИНТРЕЙД БИЗНЕС НАГРАДИ, инициативата генерира огромен интерес от цялата страна. Организаторите „Финтрейд Файнанс“ АД са получили десетки идейни предложения за развитие на бизнес от участващите микро и малки фирми у нас. Най-много заявки са пристигнали от кандидати от градовете София и Варна, следвани от Стара Загора, Пловдив, Велико Търново и други населени места. Желаещите да се включат имат на разположение още време, тъй като срокът за кандидатстване е до 31-ви юли на специално създадената страница ФИНТРЕЙД БИЗНЕС НАГРАДИ.  

„Финтрейд Файнанс“ АД обяви началото на инициативата ФИНТРЕЙД БИЗНЕС НАГРАДИ с идеята да подкрепи микро и малките предприемачи в страната, които имат виждане как да подобрят и разширят дейността си с допълнителна инвестиция от 5 000 лв. Сумата e основната парична награда на конкурса за проекта на първо място. За класираните на второ и трето място, за реализиране на конкурсните идеи, са осигурени безлихвени кредити от 5000 лв. за период от 6 месеца.

На този етап кандидатстват предимно търговци, следвани от регистрирани земеделски производители. Сред получените до момента предложения с бизнес идеи се открояват такива за отваряне на нови търговски обекти и центрове за специализирани услуги, модернизиране и развитие на съществуващи търговски обекти или онлайн платформи, закупуване на животни и други.

„Приятно сме изненадани от факта, че получихме много бизнес идеи още в първия месец на конкурса. Имаме голямо разнообразие от предложения, като за журито ще бъде огромно предизвикателство да ги оцени, след като приключи кандидатстването на участниците до края на месеца. Тези, които все още не са участвали могат да го направят до 31 юли на нашия сайт или да изпратят своите проекти до адреса на компанията. Важно е идейните предложения да имат положителен ефект върху развитието на бизнеса на участника, да бъдат реално изпълними с потенциал за социален ефект, както и да бъдат оригинални и авторски“, коментират изпълнителните директори на „Финтрейд Файнанс“ АД и членове на оценяващата комисия, г-н Николай Николов и г-жа Десислава Димитрова.

Участниците в първото издание на ФИНТРЕЙД БИЗНЕС НАГРАДИ до този момент са основно представители на микро фирми, но има и на малки предприятия със заети лица до 50 души.

От организаторите „Финтрейд Файнанс“ АД споделят още, че по отношение на бизнес опита на участващите компании няма закономерност – тази с най-голям такъв например функционира от 25 години, като има получени идейни предложения и от стартиращи бизнеси, които са регистрирани преди една година.

Партньори на конкурса ФИНТРЕЙД БИЗНЕС НАГРАДИ са Българската стопанска камара, Management Financial Group и BTV Web, които участват и в експертното жури за оценка на идеите.