Smoke’s Garage – победител в конкурса „Спечели Фънки за рекламно лице“

2017-09-21 Smoke’s Garage – победител в конкурса „Спечели Фънки за рекламно лице“

Как бихте оценили рекламната кампания, която получихте от Финтрейд? Как ви помогна за бизнеса?

Смятам, че тази кампания беше прекрасно измислена и подпомогна по-бързо да се разчуе за нашия бизнес.

Какви са плановете ви за бъдещо развитие?

Плановете ни са да увеличим работата си още повече и съответно да се разширим.

Какво ново ви предстои?

Новото, което ни предстои е направата на нашия Дрифтозавър - дрифт автомобила ни, с който да можем да се явяваме на състезания.

Какво бихте пожелали на Финтрейд за по-успешното развитие на компанията?

Ще им пожелая все така сърцато да си вършат работата.