Споразумение за прилагане на добри търговски практики

2015-04-14 Споразумение за прилагане на добри търговски практики
Сдружението за модерна търговия (СМТ) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) са подписали „Споразумение за стимулиране на добрите и възпрепятстване на нелоялните търговски практики по веригата от доставки на хранителни продукти”.

Чрез него двете организации се договарят за недопускане на нелоялни търговски практики по цялата верига на доставки – от производство до предлагане на крайния потребител. Споразумението е съобразено с препоръките на Европейската комисия и отчита важната роля на малките и средни предприятия по веригата на доставки на хранителни продукти. Документът беше подписан от изпълнителните директори на СМТ и КРИБ Йордан Матеев и Евгений Иванов.

„Вярваме, че свръхрегулациите са вредни за бизнеса и държавата не трябва да се намесва в отношенията между пазарните субекти по веригата на доставки на хранителни стоки. Затова ще се стремим да решаваме предизвикателствата в отношенията помежду ни не като се противопоставяме, а като си партнираме на основата на принципите за добри практики, около които се обединяваме. Желанието ни е да се справим с нелоялните търговски практики с консенсус и по ефективен начин чрез саморегулация”, коментира при подписването Матеев.

Изпълнителният директор на КРИБ Евгений Иванов коментира, че само качественото българско производство може да бъде конкурентоспособно. „По тази причина КРИБ ще насърчава тези български производители, които произвеждат качествени, иновативни стоки и услуги, които осигуряват растеж на икономиката като цяло. Очакваме в резултат на добрите отношения между Конфедерацията и Сдружението, както и на базата на това споразумение, СМТ да осигури пазари на тази качествена и иновативна продукция, както у нас, така и на световните пазари“, допълни Иванов.

СМТ представлява 11 от най-големите търговски вериги у нас. От тях девет са в сектора на търговията с бързооборотни стоки с пазарен дял в България около 35%. КРИБ е най-голямата национално представителна работодателска организация в страната. Сред нейните членове са водещи компании от цялата верига на доставки на хранителни продукти като производители на млечни и месни продукти, на хлебни изделия, на бира, безалкохолни и алкохолни напитки, на консерви и много други.