Време за усъвършенстване – допълнителни квалификации за по-успешно управление на бизнеса

2021-04-12 Време за усъвършенстване – допълнителни квалификации за по-успешно управление на бизнеса

Включването в света на бизнеса като предприемач или управител не е толкова лесна задача, колкото и на пръв поглед да изглежда такава. Необходими са набор от качества, умения и компетенции - лични и професионални, които е нужно да притежаваш, за да бъдеш успешен.

Без оглед на това дали си собственик, или от теб се очаква да управляваш дадена бизнес единица, надграждането на ключовите умения за ефективното бизнес управление имат определящо значение.

В тази връзка, тук обръщаме внимание на няколко важни квалификационни аспекта, за чието усъвършенстване наистина си струва да инвестираш. Времето, средствата и усилията в полезни за теб и бизнеса ти знания винаги са от полза за успешното фирмено управление.

Представяме ти шест бизнес ориентирани квалификационни курса, от които можеш да избереш този, от който смяташ, че имаш най-голяма нужда.

Управление на бизнеса

Изразът “управление на бизнеса” звучи просто като термин, но всъщност този процес има своите тънкости, познаването на които е важно за развитието ти като предприемач или мениджър. Успешното позициониране в бизнес средата, управлението на човешкия ресурс, справянето с управлението на финансите на фирмата са част от темите, които се засягат подробно в този тип квалификационни курсове.

Да създадеш и управляваш ефективно собствена фирма е едновременно възможност и отговорност. Както може би знаеш, възможността следва да се управлява по най-добрия начин, за да не бъде пропиляна. Колкото до отговорността, тя възниква по отношение на връзката на твоя бизнес с останалите контрагенти, служители, клиенти и т.н. Правенето на бизнес е изключително динамичен процес, а когато един предприемач има нужните знания за това как да се справя с предизвикателствата и как да се възползва ефективно от предоставените му възможности, успехът е гарантиран.

Предприемачество

Предприемачеството е подходящо за хората, които имат идея за развитие на собствен бизнес, но тя има нужда от подобрения, за да бъде достатъчно рентабилна, когато се появи на пазара. С други думи, предприемачеството ще те подготви за стартирането на собствен бизнес. Част от темите, които се засягат в курсовете по предприемачество, са създаване на бизнес план, разработване на печеливши бизнес стратегии, управление на човешки и финансови ресурси.

Една бизнес идея има нужда да “узрее”, да претърпи промени и едва тогава да се инвестира в нея. Предприемачеството ще те запознае с различни тактики за привличане на клиенти, познаване на пазари и като цяло индустрията, в която планираш да развиваш своя бизнес. Без тези предварителни стъпки съществува риск бизнесът ти да не потръгне, да претърпи загуби и ред други неприятни последици, които струват пари и не на последно място личностно разочарование.

Управление на проекти

Т.нар. “управление на проекти” ще те запознае с важни аспекти по отношение правилното менажиране на ниво отделен бизнес проект. Тук се засягат важни теми като управление на риска, планиране и управление на бизнес ресурси, администриране и комуникиране на конкретен работен проект. Инвестицията в качествени знания за по-доброто познаване на бизнес средата, неизменна част от които са и различни по естество проекти, никога не е излишна.

Освен това, бизнес проектите имат своя терминология и поставен в конкурентна бизнес среда, може да се почувстваш недостатъчно сигурен в своите знания и умения. Усъвършенстването на знанията ти във връзка с управлението на проектните дейности ще ти бъде от полза за задълбочено запознаване с терминологията, процесите по менажирането на проекти и други. Придобивайки тези знания, ще се чувстваш достатъчно уверен в качеството си на ръководител на различни проекти, когато твоя бизнес се разрасне.

Комуникационни умения

Ефективната комуникация стои в основата на доброто управление на бизнеса. Колкото и добър да си в дадена сфера, ако не умееш да комуникираш правилно, идеята ти ще остане неразбрана. Недобрата комуникация води и до липса на качествено взаимодействие между служители, клиенти и партньори. Ето защо редица предприемачи са склонни да инвестират в усъвършенстването на своите комуникационни умения.

Курсовете по комуникация акцентират върху важни аспекти като значението и ролята на невербалната комуникация, изкуство на вербалното и писмено общуване, развиване на умения за ораторство и други.

Лидерство

Лидерите следва да умеят да вдъхновяват своите служители в постигането на всеобщи успехи за бизнеса. С преминаването на курс по лидерство ще придобиеш умения за това как да обединяваш и мотивираш хората, които управляваш, в изпълнението на конкретни бизнес цели. Наред с това, лидерството е качество, което ще повиши поемането на лична отговорност и изискването на такава от другите членове на работната група.

Лидерските качества не просто се научават, те следва да бъдат придобити, но това става по-лесно, след като имаш стабилна теоретична основа. За да поддържаш отлични професионални отношения и да обуваш ефективно на работното място, уменията и компетенциите за лидерство са особено важни.

Управление на времето

Времето е изключително ценен ресурс и всеки собственик на бизнес знае това. Въпреки това, малцина предприемачи знаят как да управляваме своето време ефективно. Курсовете за управление на времето са също толкова полезни, колкото и тези за менажиране на проекти и бизнеса като цяло. Знанията, които ще придобиеш, ще ти бъдат от полза в изпълнението на определени бизнес цели, задачи и т.н. Приоритизирането на важните задания пред тези, които могат да почакат, има ключово значение за успеха на твоя малък бизнес.

Също така, курс за управление на времето ще сведе отлагането до минимум, а когато времето е разпределено правилно, задачите ще са изпълнени в срок. По този начин нивата на стрес ще бъдат намалени до минимум, а ти ще успееш да се фокусираш успешно конкретно върху работата си.

Истината е, че у много предприемачи се наблюдава естествена склонност към стартирането и управлението на собствени бизнес начинания. В същото време, други хора инвестират време, усилия и средства, за да изучат различни важни области на бизнеса. По тази причина се предлагат и тематични бизнес курсове, част от които ти представихме и тук.

Редица предприемачи смятат влагането на средства в курсове за усъвършенстване на определени умения за излишен разход. Това е особено погрешно, тъй като днес има толкова възможности за получаването на наистина качествени знания в областта на предприемачеството. Ако все още се чудиш кое е най-подходящото време за усъвършенстване, отговорът е точно сега. При нужда, ние от Финтрейд можем да финансираме курс за повишаване на квалификацията ти, за да бъдеш по-успешен в управлението на твоя малък бизнес.