Все повече работодатели са готови да наемат нови служители

2015-07-08 Все повече работодатели са готови да наемат нови служители
През третото тримесечие на 2015г. се очаква все повече български работодатели да увеличат броя на персонала си. Работодателите от различните фирми – микро, малки, средни и големи са планирали с 21% увеличение на работния си персонал.

Девет от десетте сектора планират да наемат нов персонал, като едва 10% от новонаетите ще са на сезонен принцип.

Най-оптимистичните прогнози за наемане на персонал  са тези от региона на Пловдив, с  +15%,  София с +13%.  От региона на Русе са с обща прогноза +7% ,  Варна +4%, Бургас  от +3%, която бележи лек спад, в сравнение с второто тримесечие на 2015 г. и същия период на миналата година.

Работодатели от различни по големина компании – микро, малки, средни и големи – споделят позитивни намерения за наемане. Най-оптимистични, обаче са от големите компании с прогноза от +19%.   311 000 са регистрираните безработни българи до момента. До края на месец май се отича ръст от 20 00 обявени свободни работни позиции в сравнение на същия период за 2014г.

„16 хиляди са заети на първичен пазар. Около 1800 са по програма. Отделно върви този процес на обслужване на работодателите от бюрата по труда. Има доста различия в предлагането и търсенето на работна сила и това, което излиза от системата на образованието. Самите работодатели имат различно ниво в областта на подбор на персонал”, обясни Елка Димитрова, директор на Дирекция Политика на пазара на труда и трудова мобилност в Министерство на труда и социалната политика.