Защо малката дейност често се управлява по-трудно и как да си помогнеш сам?

2018-10-18 Защо малката дейност често се управлява по-трудно и как да си помогнеш сам?

Мащабът рядко носи повече сложност, той просто носи по-голям обхват. Ето едно сравнение – за четири дни и за една седмица взимаме почти едно и също количество багаж. Понякога малките цели ни ограничават, защото, за да ги изпълним ще похарчим същото количество усилия.

Трудностите на малките фирми обаче понякога са повече, защото персоналът е по-малко, опитът и знанията са недостатъчни. Какво се случва? Единственият ти избор е да станеш толкова иновативен, изобретателен и гъвкав, че да придобиеш уменията на по-големите играчи в бранша. И наистина, често се случва някоя малка фирма да изпревари в развитието си конкуренцията, защото тръгва по пътя на безкрайното учене.

Опити, грешки, молба за помощ и подкрепа. Почти задължително се оказва собственикът на малка фирма да си подаде ръце с други колеги от сходни сектори, ако не от същия, в който той работи. Чувството, че сте преодолели трудностите заедно е мотиватор.

Защо малката дейност се управлява по-трудно?

Защото непрекъснато изникват задачи „от нов тип”. Разнообразието на задачите е голямо и е нужно това да ти харесва, ако се захващаш с подобна дейност. Нещата често още не са канализирани и не е ясен целият път на развитие. Когато погледнеш нещата на стъпки не изглежда да са толкова сложни, но когато виждаш цял куп работа, която чака теб и основно теб – разбираш често, че имаш две ръце, определено количество време за работа и почивка, както и други ограничения.

А ограниченията често не са малко. Да управляваш една собствена дейност е нужно да гледаш едновременно от високо, заедно с това и широко, а когато е нужно и в детайли. Често се оказваш в повече от една роля, а начинът да си помогнеш не винаги е да дадеш някоя от ролите си на нов служител.

Как се разрешават подобен вид казуси?

На първо място с опростяване и приоритизиране – премахваш всичко излишно, а ние често прави много излишни и безцелни неща. Разчитай на обратната връзка, защото тя често ще те упътва към следващата стъпка или просто следващата стъпка ще дойде като хрумване, идея или интуитивно усещане.

Много повече бизнеси са успели благодарение на този начин на работа. Стратегията е добра идея, както и плановото действие, но не забравяй, че е време да подходиш по начин, по който слушаш себе си, разбираш и си помагаш сам в трудностите.

Винаги можеш да потърсиш подкрепа, но не винаги ще намериш подкрепата, от която имаш нужда, защото е време да изградиш някое ново качество или пък да разбереш, че си способен на повече. За малката дейност могат да ти помогнат хора от много и различни страни и в това има чар.

Ти имаш по-висок потенциал и поле за общуване, защото в големите организации, често нещата са такива, каквито са. В малката фирма експериментите и промените се провеждат по-лесно и по-гъвкаво, защото корекциите се нанасят своевременно. Много е важно да улавяш грешките си навреме, вместо да настояваш точно конкретен начин да проработи. Бъди готов да промениш метода или да защитиш метода си, ако си уверен, че дългосрочно той ще даде резултат.