Българският бизнес с най-труден достъп до кредитиране в ЕС

2015-06-02 Българският бизнес с най-труден достъп до кредитиране в ЕС

Отхвърлените искания за заем на малки и средни фирми у нас достигат 36% от подадените през 2010 г., докато през 2007 г. са били 3%

Достъпът на малкия и среден бизнес до финансиране чрез банков кредит изключително се затрудни заради кризата. Значително са нараснали отхвърлените молби за кредитиране в периода 2007 – 2010 г., показват данни на европейската статистическа служба Евростат.

Данните се базират на резултатите от проучване сред 25 000 малки компании в Европейския съюз. Проучването е направено по повод Седмицата на малкия и среден бизнес, която се провежда от 3 до 9 октомври в 37 европейски държави.

Най-много за указания период са се увеличили отхвърлените молби за кредитиране на малки и средни фирми в България (от 3% през 2007 г. до 36% през 2010 г.), показват данните. Следва ни Ирландия (от 1% до 27% за периода), а на трето място е Латвия (от 4% до 26%).

Единствено в Швеция неодобрените молби на малкия и средния бизнес за кредит са намалели в периода 2007 – 2010 г. (от 9% до 6%).

През 2010 г. най-висок е делът на отхвърлените молби за кредитиране в България – 36% от подадените. В Ирландия те са били 27%, в Латвия – 26%, в Холандия – 23%, в Литва и Великобритания – по 21%, а най-нисък – във Финландия – 0,2%, Малта – 2%, Кипър и Полша – с по 4%, и Италия – 5%.

Логично, делът на одобрените молби за кредитиране на малки и средни фирми също намалява. И тук България е шампион – през 2007 г. одобрение за отпускане на заем са получили 87% от подадените искания, докато през 2010 г. с положителен отговор са били 42,5%. В Ирландия одобрените молби за отпускане на кредит са се свили до 53% от 97%, а в Дания – до 60% от 92%.

България е и сред страните с най-висок дял на частично одобрените искания за кредит на малкия и среден бизнес – 22% през 2010 г. Изпреварват ни Гърция (30%) и Испания (28%), а подобен резултат е отчетен в Дания (22%).

Източник: Investor.bg