10-годишната давност ще се отписва служебно

2015-06-26 10-годишната давност ще се отписва служебно
Предвижда се да отпaдане на процедурата при попълване на формуляр и искане за заличаване по давност на задължения в териториалната служба на НАП, към която се водят юридическите и физически лица.

Промените касаещи отпадането на 10-годишната давност, обаче няма да засегнат по никакъв начин подаването на писмена молба за 5-годишната давност на публични вземания като данъци, осигуровки, такси и глоби, за които не са били предприети мерки за събиране.

С новите промени, при различни казуси ще има случай когато давностният срок ще се спира и ще започва да тече нов 5-годишен срок. Случаите, които ще позволяват спирането на давностният срок ще са при наложен запор на банковата сметка или вече има предприети други действия за събирането на дълга.

В момента независимо от прекъсванията на давността, според сегашните разпоредби, всички задължения се изчистват и погасяват ако е изтекла абсолютната 10-годишна давност.

С готвените промени от страна на Министерство на финансите, ще се въведе и още едно изключение, когато няма да се прилага абсолютната давност. От министерството ни информират, че тя няма да важи ако е спряла процедурата по установяване на дълга или има спиране на започнатото принудително изпълнение от данъчните. Принудителното изпълнение, може да бъде спряно само при смърт или при поставяне на дадено лице под запрещение – ограничаване в имуществените права, което може да бъде наложено от съда по силата на Гражданския Процесуален Кодекс.

Според Министерството мярката всъщност има за цел да бъде в полза на длъжниците. Също така спирането на изпълнението в много от случаите отнема до две, три години, като през това време не може да се предприемат, каквито и да било действия по събиране на парите.