Играта „Пъзел за бродиране“ ще ни запознава с историята на българските народни шевици

2016-11-30 Играта „Пъзел за бродиране“ ще ни запознава с историята на българските народни шевици

Проектът е на „Таратанци“ ООД и ще бъде финансиран с 5 000 лв. безлихвен кредит от първото издание на конкурса ФИНТРЕЙД БИЗНЕС НАГРАДИ 2016
 

През месец октомври тази година бяха раздадени наградите в първото издание на конкурса ФИНТРЕЙД БИЗНЕС НАГРАДИ, организиран от Финтрейд Файнанс АД. На второ място в тазгодишната надпревара беше класирана организацията „Таратанци“ ООД, чиято основна дейност е да провокира интереса на обществото към българския фолклор чрез алтернативни игрови методи. Тя спечели сумата от 5000 лв. под формата на безлихвен кредит за период от шест месеца за реализация на проекта си „Пъзел за бродиране“.    
 

„Таратанци“ е създадена от група млади хора и любовта им към народните танци и българския фолклор. Чрез своите проекти те се стремят да въвлекат своите връстници в богатото ни минало, което смятят, че е задължителна част от настоящето и бъдещето ни.
 

Проектът „Пъзел за бродиране“ се отличи като една от най-креативните и социално – значими идеи в първото издание на Финтрейд бизнес награди 2016. Организаторите от Финтрейд Файнанс АД и експертното жури на конкурса бяха впечатлени от играта, базирана на елементите на българските народни шевици, техните многобройни символи и значения.
 

Комплектът „Пъзел за бродиране“ съдържа два основни елемента: игра, под формата на пъзел, и книжка. Пъзелът се състои от 1000 части. Формата им е получена на основа на втория най-широко разпространен бод за бродиране – кръстатия. По тази причина те са с форма на равномерен кръст. Частите се поставят една до друга, оформяйки мотиви по същия начин, по който става и традиционното бродиране. Книжката съдържа кратка история за появата на бродерията, модели на 28 шевици, използвани при традиционната българска бродерия и речник на основните елементи с техните символични значения.
 

За участието си в конкурса Ива Тодорова от „Таратанци“ сподели, че е било приятно предизвикателство. От компанията оценяват високо достъпността на платформата за кандидатстване, която е била много удобна, както и предоставената възможност от организаторите малкия бизнес в страната да сподели своите идеи за развитие, които да да бъдат оценени и подпомогнати.
 

„Финтрейд Файнанс“ АД провежда инициативата ФИНТРЕЙД БИЗНЕС НАГРАДИ в унисон с мисията си да бъде съюзник на малкия бизнес.  
 

Повече за организаторите Финтрейд Файнанс и бизнес инициативата може да откриете на сайта на компанията fintrade.bg