Край на задължителните графици за отпуск

2015-06-25 Край на задължителните графици за отпуск
В края на всяка една календарна година, работодателите бяха задължение да подават информация за графиците за отпуск на служителите си. С новите промени в Кодекса на труда това изискване към работодателите отпада.

Вече не е необходимо малките фирми да правят графици за отпуск. Целта на промяната е да облекчи бизнеса и да му спести време и пари.

Допълнителните промени в Кодекса на труда са свързани с това, че работодателят трябва да води трудово досие на всеки работник или служител, което се създава при постъпване на работа и в него се съхраняват документите във връзка с възникването, съществуването и прекратяването на трудовото правоотношение.

Новите промени в Кодекса на труда се отнасят към малките фирми, като промени в големите фирми не се очакват за момента.