По-бързо възстановяване на надвнесените осигуровки от НАП

2015-07-29 По-бързо възстановяване на надвнесените осигуровки от НАП

Промените предвидени от Министерство на финансите в Данъчно осигурителният процесуален кодекс, предвиждат НАП да възстановява по-бързо на хората надвнесените осигуровки за пенсия и здраве.

След подаване на декларация за възстановяване на надвнесени суми, НАП ще трябва да върне парите до 30 дни.

„Често хората, които се осигуряват сами, внасят по-големи от дължимите суми“ – това се изтъква от Министерство на финансите, като основна причина за промените, които ще се въведат в Данъчно осигурителният процесуален кодекс.

„Фирмите използващи счетоводна програма, ще е необходимо да запазят архивите си и в електронен вид“, гласят още промените в ДОПК. Фирмите използващи информационни счетоводни продукти и системи ще бъдат задължение да пазят ведомостите за заплати 50 години, счетоводните регистри и финансови отчети – 10 години, а останалата информация ще се съхранява 5 години.
 
С новите промени в Данъчно осигурителният процесуален кодекс, Министерство на финанси цели да се ускорят проверките и ревизиите на НАП. Коректните към хазната фирми и сега пазят данните си в електронен вид, но дружествата, които по някакъв начин ощетяват хазната, често пазят информация за сделките си само на хартия. Данъчните много по трудно биха констатирали едно нарушение при ревизия ако трябва да прегледат купища документи на хартия. Нарушенията много по-лесно се хващат и констатират, когато се извършва проверка на електронната счетоводна система, която съдържа информация за всички сделки, приходи и разходи на фирмата. С новите промени проверките и ревизиите на НАП ще се правят много по-бързо.