Прехвърляме вноските за втора пенсия със заявление пред НАП

2015-09-01 Прехвърляме вноските за втора пенсия със заявление пред НАП

Всички осигурени лица, които искат пенсионните им вноски в пълен размер да се превеждат в държавното обществено осигуряване, ще подават заявление в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) по адресна регистрация.

Това става ясно от проект на наредба, в който е регламентирана процедурата по прехвърлянето на осигурителните вноски, публикува на сайта си Министерството на финансите.

Ако осигурените лица искат отново да се осигуряват и в частен пенсионен фонд, те ще трябва пак да подават заявление пред НАП.

Пенсионните дружества ще трябва да подготвят справка за индивидуалната партида на лицата, които са решили да прехвърлят парите си за втора пенсия към бюджета на общественото осигуряване.

Предвижда се също така дружествата и НАП да обменят информация до 15-то число на месеца, за прехвърлянето на вноските, при заявено прехвърляне на вноските.

Заради широкия обществен отзвук и критиките към промените Министерството на финансите смекчи предложението си.

Осигурените лица ще имат многократен избор за прехвърляне на вноските за втора пенсия от частните фондове към Сребърния фонд и обратно. Единственото ограничение е, че парите ще могат да се прехвърлят към и от държавното обществено осигуряване и пенсионните фондове веднъж годишно.

Въпреки че текстовете в закона действат от началото на годината, финансовото министерство се забави с приемането на наредбата, която регламентира реда на прехвърлянето на вноските.

Пенсионните осигуровки на започналите работа през тази година се превеждат по сметки на НАП до избор на пенсионен фонд.