Цените на вътрешния пазар през юни нарастват с 0,2%

2015-08-14 Цените на вътрешния пазар през юни нарастват с 0,2%
Цените на производител на вътрешния пазар през юни 2015 г. нарастват с 0,2%, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

В преработващата промишленост нарастване на цените спрямо предходния месец се наблюдава при:
- производството на тютюневи изделия - с 1,6%,
- при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 1,2%

Намаление е отчетено при производството на основни метали - с 2,9% и при производството на химични продукти - с 1,3%.
Производствените цени намаляват с 0,3% на годишна база.

Намаление на цените е регистрирано в:
- преработващата промишленост - с 2,6%

Увеличение е отчетено в добивната промишленост - с 3,5% и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3,3%.

Намаление на цените в преработващата промишленост спрямо юни 2014 г. е отчетено при:
- производството на изделия от други неметални минерални суровини.
- ремонта и инсталирането на машини и оборудване - по 1%.
- производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 0.8%.

Нарастване на цените се наблюдава при:
- производството на основни метали - с 3,4%.
- производството на тютюневи изделия - с 3%.
- производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 2,9%.

Общият индекс на цените на производител (вътрешен плюс външен пазар) през юни 2015 г. намалява с 0,6% спрямо предходния месец.
По-ниски цени са регистрирани в добивната промишленост - с 4,2%, в преработващата промишленост - с 0,6% и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,2%.

На годишна база общият индекс намалява с 0,2%.